Loading...

Blog

BİR KÜLTÜR KOMPLEKSİ: TÜRK TARİH MÜZESİ

BİR KÜLTÜR KOMPLEKSİ: TÜRK TARİH MÜZESİ

Müzeler, kültürel ve sanatsal mirasın korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında kilit rol oynamaktadır. 20. yüzyılın sonlarına kadar müzeler, eski ve tarihi eserlerin toplanması, korunması ve belirli bir düzen içinde sergilenmesi görevini yürütmekteydi. 21. yüzyılla birlikte müzeler klasik müzeciliğe ek olarak bir kültür geliştirme modeli bağlamında toplumun bilinçlendirilmesi, çocukların ve gençlerin eğitilmesini esas alan çok boyutlu bir anlayışa sahip olmaktadır.
MÜZE GEZMEK ÖMRÜ UZATIYOR

MÜZE GEZMEK ÖMRÜ UZATIYOR

Dünyada ve ülkemizde bilime, kültüre, sanata ve tarihe verilen önem giderek artıyor. Dolayısıyla bir kültür ve sanat yuvası olan müzeleri her geçen gün daha çok insan ziyaret ediyor.
BİR MODERN MÜZECİLİK ÖRNEĞİ: TÜRK TARİH MÜZESİ

BİR MODERN MÜZECİLİK ÖRNEĞİ: TÜRK TARİH MÜZESİ

Çocukların ve gençlerin sanatı algılama, anlama ve ondan zevk alma, sanat ortamını evleri gibi hissetme ve görsel deneyimleri artırıp kişisel gelişimlerini sağlamada müzeler kritik bir yer tutmaya başlamıştır. Bu anlamda Türk Tarih Müzesi ve Parkı, modern müzecilik anlayışı ile uyumlu olarak müze eğitimine önem vermektedir.