Loading...

Kitap Listemiz


Türk Tarih Müzesi’nin 40.000 kitaplık kütüphanesi Türk tarihi ve kültürünü konu alan kitaplardan, dergilerden, makalelerden ve kongre bildirilerinden oluşmaktadır.

Kütüphanede bulunan kitaplar çoğunlukla Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi’nden temin edilmiştir.

YAZAR ESER YAYINEVİ
Yaşar Yücel, Selami Pulaha 1. Selim Kanunnamesi ( Tirana ve Leningrad Nüshaları ) ( 1512 - 1520 ) TTK Türk Tarih Kurumu
Muharrem Kesik 1071 Malazgirt Timaş Yayınları
Tuğrul Kihtir 11. - 13. Yüzyıl Kaynaklarıyla Anadolu'da Bizans, Haçlılar, Selçuklular Arkeoloji ve Sanat
Chedomil Mıjatovich 1453 İstanbul'un Fethi Nokta Yayınları
Cevat Üstün 1683 Viyana Seferi TTK Türk Tarih Kurumu
Hüseyin Serdar Tabakoğlu 18. Yüzyılda Osmanlı - İspanya İlişkileri Dergâh Yayınları
William Eton 19. Yüzyılın Başında Osmanlı İmparatorluğu Kitabevi Yayınları
Abdullah Özkan 1919: Atatürk'ün Anlatımıyla Kurtluş'tan Cumhuriyete Boyut Yayın Grubu
Yılmaz Öztuna 2. Abdülhamîd: Zamânı ve Şahsiyeti Ötüken Neşriyat
Reha Bilge 2. Bayezid: Deniz Savaşları ve Büyük Strateji Giza Yayınları
Abdülkadir Özcan 4. Murad: Şarkın Sultanı Kronik Kitap
Songül Çolak 4. Murad'ın Bağdat Seferi Menzilnamesi 1638 İdeal Kültür
Ahmet Ağırakça Abbasi Devletinde Türk Kumandanları Akdem Yayınları
Sinan Meydan Akl-ı Kemal 1: Atatürk'ün Akıllı Projeleri İnkılap Kitabevi
Sinan Meydan Akl-ı Kemal 2: Atatürk'ün Akıllı Projeleri İnkılap Kitabevi
Sinan Meydan Akl-ı Kemal 3: Atatürk'ün Akıllı Projeleri İnkılap Kitabevi
Sinan Meydan Akl-ı Kemal 4: Atatürk'ün Akıllı Projeleri İnkılap Kitabevi
Sinan Meydan Akl-ı Kemal 5: Atatürk'ün Akıllı Projeleri İnkılap Kitabevi
Kalankatlı Moses Alban Tarihi: Son Hunlar / Hazarlar / Ermeniler / Terekemeler Selenge Yayınları
Alp Arslan ve Malazgirt İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Yayınları
İlyas Kamalov Altın Orda ve Rusya: Rusya Üzerindeki Türk-Tatar Etkisi Ötüken Neşriyat
Fahreddin, Rizaeddin Altın Ordu ve Kazan Hanları Kaknüs Yayınları
Yılmaz Karadeniz Anadolu Beylikleri El Kitabı Grafiker Yayınları
Ali Sevim Anadolu Fatihi Kutalmışoğlu Süleymanşah TTK Türk Tarih Kurumu
Scott Redford Anadolu Selçuklu Bahçeleri: Alaiyye / Alanya Eren Yayıncılık
Nejat Kaymaz Anadolu Selçuklu Sultanlarından 2. Giyasü’d - Din Keyhüsrev ve Devri TTK Türk Tarih Kurumu
Tamara Talbot Rice Anadolu Selçuklu Tarihi Nobel Akademik Yayıncılık
Songül Mecit Anadolu Selçukluları: Bir Hanedanın Evrimi İletişim Yayınları
Çığır Doğu Zorlu Anadolu Türk Beylikleri Tarihi Kamer Yayınları
Anadolu'da Yörükler: Tarihi ve Sosyolojik İncelemeler Phoenix Yayınevi
Stephen Chambers Anafartalar: Ağustos Taarruzu Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Christopher S. Wilson Anıtkabir'in Ötesi: Atatürk'ün Mezar Mimarisi - Ulusal Benliğin İnşası ve Sürdürülmesi KÜY Koç Üniversitesi
Halil İbrahim Gök, Fahrettin Coşguner Anonim Selçuknâme: Târih - i Âl - i Selçuk Atıf Yayınları
Lord Patrick Kinross Atatürk: Bir Milletin Yeniden Doğuşu Altın Kitaplar
Sinan Meydan Atatürk ve Kayıp Kıta Mu İnkılap Kitabevi
Mehmet Saray Atatürk ve Türk Dünyası TTK Türk Tarih Kurumu
Sinan Meydan Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi: Türk Tarih Tezinden Türk İslam Sentezi'ne İnkılap Kitabevi
Yurdakul Yurdakul Atatürk’ten Hiç Yayınlanmamış Anılar Truva Yayınları
İsmet Bozdağ Atatürk’ün Avrasya Devleti Tekin Yayınevi
Ali Güler, Suat Akgül Atatürk’ün Düşünce Dünyası: Milli Kültür, Milli Birlik, Misak-ı Milliye, Kuva-yı Milliye, Çanakkale Zaferi Berikan Yayınevi
Sadullah Gülten Atayurttan Anayurda Yörükler Gece Kitaplığı
Reha Oğuz Türkkan Atlantisliler Sümerler Etrüskler Türk mü? Nokta Yayınları
Christopher Kelly Attila: Hunlar ve Roma İmparatorluğunun Çöküşü Alfa Yayınları
İlyas Kamalov Avrasya Fatihi Tatarlar Kaknüs Yayınları
Avrupa Arşivlerinde Osmanlı İmparatorluğu VEKAM Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Murad Adji Avrupa, Türkler ve Büyük Bozkır: Kıpçaklar CİLTLİ Doğu Kitabevi
Izsak Schulhof Avrupa’da Osmanlı Damgası: Budin Destanı Timaş Yayınları
Musa Qasımlı Azerbaycan Türklerinin Milli Mücadele Tarihi ( 1920 - 1945 ) Kaknüs Yayınları
İbrahim Artuç Balkan Savaşı Kastaş Yayınevi
Şefika Kurnaz Balkan Savaşında Kadınlarımız Ötüken Neşriyat
Barbaros Hayreddin Paşa Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hâtıraları: Gazavât-ı Hayreddin Paşa Kapı Yayınları
Orhan Yeniaras Barbaros’un Günlüğü Akçağ Yayınları
N. A. Tomilov Batı Sibirya Türkleri Selenge Yayınları
Kemal Şevket Batıbey Batı Trakya Türk Devleti: 1910-1920 Boğaziçi Yayınları
Yaşar Kalafat Batı Türklüğü ve Halk İnanmalarının Mitolojik Kök Hücreleri - 1 Berikan Yayınevi
İlhami Durmuş Bilge Kağan: Köl Tigin ve Bilge Tonyukuk Maya Akademi
Mehmet Bayrakdar Bilinmeyen Bir Türk Ulusu Kayâniler AKM Atatürk Kültür Merkezi
Kürşat Yıldırım Bir Zamanlar Türk İdiler: Türk Kökenli Çin Aileleri Ötüken Neşriyat
Ahmet Refik Altınay Bizans Karşısında Türkler: 699-857 / 1299-1453 Kitabevi Yayınları
Karoly Czegledy Bozkır Halklarının Göçü: Gündoğusundan Günbatısına Kesit Yayınları
René Grousset Bozkır İmparatorluğu: Attila, Cengiz Han, Timur Ötüken Neşriyat
Egemen Çağrı Mızrak Bozkır Kavimleri: M.Ö. VII. Yüzyıldan M.S. VI. Yüzyılın Ortalarına Kadar Batı Türkistan Ve Kuzey Hindistan’daki Bozkırlılar Ötüken Neşriyat
Karoly Czegledy Bozkır Kavimlerinin Doğu’dan Batı’ya Göçleri Doruk Yayınları
Manole Neagoe Bozkır’ın Üç Atlısı: Atila - Cengiz Han - Timur Çatı Kitapları
Hayrunnisa Alan Bozkırdan Cennet Bahçesine Timurlular 1360 - 1506 Ötüken Neşriyat
Bahaeddin Ögel Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi 2 Cilt TAKIM TTK Türk Tarih Kurumu
Şerif Baştav Büyük Hun Kağanı Attila Bilge Kültür Sanat
B. H. Sumner Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu Doğu Kitabevi
Reşîdüddin Fazullah Camiu't - Tevarih: İlhanlılar Kısmı TTK Türk Tarih Kurumu
Mustafa Kafalı Çağatay Hanlığı 1227 - 1345 Berikan Yayınevi
Yavuz Gölbaşı Çanakkale Deniz Savaşları: Tarihe Sığmayan Savaş - 1 Okuryazar Yayınevi
Otto Hersing Çanakkale Denizaltı Savaşı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Zaur Hasanov Çar İskitler Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Ötemiş Hacı Çengiz-Name  [ Cengizname ] TTK Türk Tarih Kurumu
G. Ahmetcan Asena Çin - Doğu Türkistan: İpek Yolu 1 Pan Kitap
Edouard Chavannes Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri Selenge Yayınları
Kürşat Yıldırım Çin Kaynaklarında Türkistan Şehirleri Ötüken Neşriyat
Ayşe Onat Çin Kaynaklarında Türkler: Han Hanedanı Tarihinde 'Batı Bölgeleri' TTK Türk Tarih Kurumu
Eyüp Sarıtaş Çin'de Hun Araştırmaları Selenge Yayınları
He Xingliang, Guo Hongzhen Çinlilerin Gözünden Türklerin Tarihi Kalkedon
Servet Somuncuoğlu Damgaların Göçü: Kurgan - The Migration of Tamca / Stamps: Kurgan: Ankara Güdül Kaya Resimleri - Ankara Güdül Rock Engravings Atok Yayınları
Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi Kırım Çamlıca Basım Yayın
Nebahat Yusoğlu Doğu Avrupa Türk Tarihi Kitabevi Yayınları
Laszlo Rasonyi Doğu Avrupa’da Türklük Selenge Yayınları
Mehmet Saray Doğu Türkistan Türkleri Tarihi Aygan Yayıncılık
Kürşat Yıldırım Doğu Türkistan'ın Tarihi Coğrafyası Ötüken Neşriyat
Ahmet Köklügiller Dünyanın Gözünde Atatürk IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Ziya Şakir Efelerin Tarihi Akıl Fikir
Şahin Efe Yılmaz Efelik Ruhu Gece Kitaplığı
Corinne Debaine-Francfort Eski Çin'in Yeniden Keşfi YKY Yapı Kredi
Kazakistan İlimler Akademisi Eski Devirlerden Günümüze Kazakistan ve Kazaklar Selenge Yayınları
Yunus Oğuz Eski Türkler Üzerine Araştırmalar ve Gumilev'in Eleştirisi İleri Yayınları
Ekrem Memiş Eskiçağda Türkler Çizgi Kitabevi
Yılmaz Öztuna Fatih: Büyük Kartalın Gölgesi Yakın Plan
Enveri Fatih Devri Kaynaklarından Düstûrnâme-i Enverî - Osmanlı Tarihi Kısmı 1299 - 1466 Kitabevi Yayınları
Namık Kemal Fatih Sultan Mehmed Han Çamlıca Basım Yayın
Turgut Güler Fatihname: Şehsüvar-ı Cihangir Ötüken Neşriyat
Harun Güngör, Mustafa Argunşah Gagauzlar - Gagauz Türklerinin Etnik Yapısı, Nüfusu, Dili, Dini, Folkloru Hakkında Bir Araştırma Ötüken Neşriyat
Atanas Manov Gagauzlar: Hıristiyan Türkler TTK Türk Tarih Kurumu
Ayşegül Kılıç Gazi Evrenos Bey: Bir Osmanlı Akncı Beyi İthaki Yayınları
İlber Ortaylı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kronik Kitap
Muhammed bin Havendşah bin Mahmud Mirhand Gazneliler: Ravzatu’s-Safa - Müluk-i Gazneviyye Kronik Kitap
Ayşe Onat, Sema Orsoy, Konuralp Ercilasun Han Hanedanı Tarihi: Hsiung-Nu (Hun) Monografisi TTK Türk Tarih Kurumu
İbrahim Kafesoğlu Harezmşahlar Devleti Tarihi TTK Türk Tarih Kurumu
Ziya Bünyatov Harezmşahlığı ve Enuştekinler Devleti Der Yayınları
Meryem Gürbüz Hârizmşahlar : Devlet Teşkilatı, Ekonomi, Kültür Boğaziçi Yayınları
Peter B. Golden Hazar Çalışmaları Selenge Yayınları
Lev Nikolayeviç Gumilev [ Gumilov ] Hazar Çevresinde Bin Yıl: Etno Tarih Açısından Türk Halklarının ve Çevre Halkların Şekillenişi Üzerine Selenge Yayınları
Jacques Piatigorsky, Jacques Sapir Hazar İmparatorluğu 7. 8. Yüzyıllar: Atlı Bir Kavmin Gizemi Bilge Kültür Sanat
Ekber N. Necef, Ahmet Anna Berdiyev Hazar Ötesi Türkmenleri Kaknüs Yayınları
Şaban Kuzgun Hazar ve Karay Türkleri: Türklerde Yahudilik ve Doğu Avrupa Yahudilerinin Menşei Meselesi Bilge Kültür Sanat
İlber Ortaylı, Ümit Özdağ, Özcan Yeniçeri Hazarlar: Yahudi Türkler, Türk Yahudiler ve Ötekiler Kripto Basım Yayın
Mübarek Galip, Saadettin Yağmur Gömeç Hindistan'da Türkler Kurgan Edebiyat
Hüseyin Tekinoğlu Hun Türkleri Kamer Yayınları
Elizabeth A. Thompson Hunlar Phoenix Yayınevi
Patrick Howarth Hunların Hakanı Atilla Arkeoloji ve Sanat
Oleksandra Şutko Hürrem Sultan Kitap Yayınevi
David Waines İbn Battuta'nın Destansı Seyahati: Bir Ortaçağ Maceraperestinin Sıradışı Hikayeleri Alfa Yayınları
Hüseyin Tekinoğlu İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar Kamer Yayınları
M. Çağatay Uluçay İlk Müslüman Türk Devletleri Ötüken Neşriyat
Osman Karatay İlk Oğuzlar: Köken, Türeyiş ve Erken Tarihleri Üzerine Çalışmalar Ötüken Neşriyat
Feridun M. Emecen İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası Timaş Yayınları
Muallâ Uydu Yücel İlk Rus Yıllıklarına Göre Türkler TTK Türk Tarih Kurumu
Ali Kafkasyalı İran Coğrafyasında Türkler Bilgeoğuz
Osman Karatay İran ile Turan: Eskiçağ'da Avrasya ve Ortadoğu'yu Hayal Etmek Ötüken Neşriyat
Muhammet Taki Zehtabi (Kişirçi), Ferhad Rahimi İran Türklerinin Eski Tarihi IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Yasin İpek İran'da Kaçar Türk Hanedanlığı Babilik ve Bahailik Ekim Yayınları
İsmail Aka İran'da Türkmen Hakimiyeti (Kara Koyunlular Devri) TTK Türk Tarih Kurumu
Ramazan Şeşen İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri Bilge Kültür Sanat
R. G. Kuzeyev İtil - Ural Türkleri Selenge Yayınları
Ali Volkan Erdemir Japonya'da Türk İmgesinin Oluşumu 1890-1914 Kurgu Kültür Merkezi
Ahmet Haldun Terzioğlu Kadim Türk Budun: Kimmerler Panama Yayıncılık
Sapar Kürenov, Kafkasya Oğuzları veya Türkmenleri (Çovdurlar, İgdirler, Söyüncacılar) Ötüken Neşriyat
Kanuni ve Çağı: Yeni Çağda Osmanlı Dünyası Alfa Yayınları
James Reston Kanuni ve Şarlken  : Avrupa Uğruna Savaş 1520 - 1536 Timaş Yayınları
Andrew Wheatcroft Kapıdaki Düşman: Habsburglar İle Osmanlıların Avrupa Mücadelesi Doğan Kitap
Ekber N. Necef Karahanlılar Selenge Yayınları
Salih Yılmaz Karakalpak Türkleri ve Karakalpakistan Tarihi TTK Türk Tarih Kurumu
Orhan Şaik Gökyay, Mükrimin Halil Yinanç, M. Tayyip Gökbilgin, Hamit Sadi Selen, Ahmed Süheyl Ünver, Bedi N. Şehsuvaroğlu, Hilmi Ziya Ülken, Adnan Adıvar, Hasan Ali Yücel Katip Çelebi: Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler TTK Türk Tarih Kurumu
Osman Yorulmaz Kazak Türkleri ile Çarlık Rusyası Arasındaki Siyasi İlişkiler: Başlangıçtan Hanlığın Feshine Kadar TTK Türk Tarih Kurumu
Abdullah Eken Kazım Karabekir Paşa'nın Hayatı ve Anıları Berikan Yayınları
Sercan M. Ahincanov Kıpçaklar, Türk Halklarının Katalizör Boyu Selenge Yayınları
Saadettin Yağmur Gömeç Kırgız Türkleri Tarihi Berikan Yayınevi
Mustafa Kalkan Kırgızlar ve Kazaklar Selenge Yayınları
Mehmet Kıldıroğlu Kırgızlar ve Kıpçaklar TTK Türk Tarih Kurumu
Antipina Klavdia, Köçkünov Aydarbek Kırgızların Milli Giysileri TTK Türk Tarih Kurumu
Kemal Özcan Kırım Dramı: Kırım Türklerinin Varoluş Mücadelesi BKY Babıali Kültür Yayıncılık
Baron Joseph von Hammer Purgstall Kırım Hanlığı Tarihi İnsan Yayınları
Halil İnalcık Kırım Hanlığı Tarihi Üzerine Araştırmalar 1441 - 1700 Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Serhat Kuzucu Kırım Hanlığı ve Osmanlı - Rus Savaşları Selenge Yayınları
Alan Fisher Kırım Tatarları Selenge Yayınları
Ahmet Ali Arslan Kızılderili ve Türk Şamanizmi Berikan Yayınevi
Andrew Whearcroft Korkunç Türk: Batı’nın Gözüyle Osmanlı Aykırı Yayınları
Ahmet Taşağıl Kök Tengri’nin Çocukları: Avrasya Bozkırlarında İslâm Öncesi Türk Tarihi Bilge Kültür Sanat
Saadettin Yağmur Gömeç Kök Türk Tarihi Berikan Yayınevi
Sinan Meydan Köken: Atatürk ve Kayıp Kıta Mu 2 Atatürk'ün Mu Kıtası, Mayalar ve Kızılderililerle İlgili Gizli Araştırmaları İnkılap Kitabevi
Morris Rossabi Kubilay Han Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Istvan Vasary Kumanlar ve Tatarlar: Osmanlı Öncesi Balkanlar’da Doğulu Askerler 1185 - 1365 YKY Yapı Kredi
Osman Turan Kunlar ve Eski Türkler: Hunlar ve Selçuklular Çağında Türkler Hitabevi Yayınları
M. Orhan Bayrak Kurtuluş Savaşı ve Atatürk : Kronolojik Kastaş Yayınevi
Vladimir Aleksandroviç Gordlevskiy Küçük Asya'da Selçuklular TTK Türk Tarih Kurumu
Emine Sonnur Özcan Kültür Tarihi Açısından İskit Türk Aynılığı Selenge Yayınları
Tarık Demirkan Macar Turancıları Tarih Vakfı
David Nicolle Malazgirt 1071 Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Mehmet Faruk Bayraktar Medler ve Türkler Akçağ Yayınları
Ruysbroeckli Williem Mengü Han'ın Sarayına Yolculuk: 1253 - 1255 Kitap Yayınevi
Wilhelm Barthold Moğol İstilasına Kadar Türkistan Kronik Kitap
Arda Deniz Moğolların Anadolu Politikası ve İlhanlılar Devleti Tarihi Ekim Yayınları
Tuncer Gülensoy MÖ 4500 - MS 13. Yüzyıllar Arasında Barbar Türkler: Dil, Din, Kültür, Bilim, Sanat, Uygarlık Akçağ Yayınları
Andre Clot Muhteşem Süleyman Osmanlı'nın Altın Çağı Epsilon Yayınevi
W. E. David Ellen Muhteşem Süleyman Zamanında Türk Dünyası Selenge Yayınları
Ahmed Refik Muhteşem Süleyman'ın Viyana Kuşatması BKY Babıali Kültür Yayıncılık
Erdoğan Merçil Müslüman Türk Devletleri Tarihi Bilge Kültür Sanat
Mehmet Alpargu Nogaylar Değişim Yayınları
Fuzuli Bayat Oğuz Destan Dünyası: Oğuznamelerin Tarihî, Mitolojik Kökenleri ve Teşekkülü Ötüken Neşriyat
Sergey P. Tolstov Oğuz Şehirleri ve Oğuzlar Doğu Kütüphanesi
Mehmet Öztürk Oğuz Türkleri: Anadolu’ya Türk Kimliğini Veren Anadolu’yu Türkleştiren ve Anadolu’ya Türk Şuurunu Yerleştiren Ledo Yayıncılık
Sencer Divitçioğlu Oğuz'dan Selçuklu'ya Alfa Yayınları
Sencer Divitçioğlu Oğuz’dan Selçuklu’ya: Boy, Konat ve Devlet İmge Kitabevi
Sergey Grigoreviç Agacanov Oğuzlar Selenge Yayınları
Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri, Boy Teşkilatı, Destanları Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Osman Turan Oniki Hayvanlı Türk Takvimi Ötüken Neşriyat
Şemseddin Sami Orhun Abideleri Akçağ Yayınları
Vasilij Vladimiroviç Barthord Orta Asya: Tarih ve Uygarlık Selenge Yayınları
Sencer Divitçioğlu Orta Asya Türk İmparatorluğu, 6. - 8. Yüzyıllar İmge Kitabevi
Özkan İzgi Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları TTK Türk Tarih Kurumu
Wilhelm Barthold Orta Asya Türk Tarihi Dersleri Divan Kitap
Haydar Erdoğan Orta Asya'dan Anadolu'ya Bir Göçün Tarihi - Oğuz Boyları (Bucak Avşarları) Burunören Köyü Belgeseli Gelişim Sanat
Oruç Beğ Tarihi: Osmanlı Tarihi 1288 - 1502 Bilge Kültür Sanat
Ahmet Refik Osman Oğulları: Kuruluş Hitabevi Yayınları
Mustafa Gürbüz Beydiz Osmanlı Gemi Tasvirleri Kabalcı Yayınevi
Halil İnalcık Osmanlı: Halil İnalcık'ın Merceğinden Profil Yayıncılık
Yusuf Yıldız Osmanlı - Harbsburg İlişkileri: Kanuni - Şarlken - Busbecq TTK Türk Tarih Kurumu
Mustafa Cezar Osmanlı Tarihinde Levendler TTK Türk Tarih Kurumu
Halil İnalcık; Hasan Soygüzel; Özer Ergenç; Yusuf Oğuzoğlu; Yakup Bilgin Koçal Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak: Kuruluş Hayy Kitap
Halil İnalcık Osmanlılar ve Haçlılar Alfa Yayınları
Akdes Nimet Kurat Peçenekler TTK Türk Tarih Kurumu
Svat Soucek Piri Reis ve Kolomb Sonrası Türk Haritacılığı Boyut Yayın Grubu
Afet İnan Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri: Amerika’nın En Eski Haritaları TTK Türk Tarih Kurumu
Halil İnalcık Rönesans Avrupası: Türkiye'nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Hans Pfeffermann Rönesans Papalarının Türklerle İşbirliği TATAV Tarih ve Tabiat Vakfı
Fatih Şengül Sabir, Sekel, Avar ve Bulgar Etnik Meselelerinin Çözümü Hikmetevi Yayınları
V.L. Seroşevsky Saka Yakutlar Selenge Yayınları
Adil Şen Sakalar El Kitabı: Kitab-ı Sakkâ Araştırma
Eyüp Sarıtaş Salar Türkleri Tarihi 1279 - 1911 Demavend
Eyüp Sarıtaş Sarı Uygurlar Selenge Yayınları
İlhami Durmuş Sarmatlar Kaynak Yayınları
Servet Somuncuoğlu Saymalıtaş Gökyüzü Atları Atok Yayınları
Reşidüd-Din Fazlullah Selçuklu Devleti: Cami'ü't -Tevarih Selenge Yayınları
Bülent Kaçın Selçuklu Hatunları: Büyük Selçuklu Devleti Hanedan Üyelerinin Evlilikleri Bilge Kültür Sanat
Hüseyin Tekinoğlu Selçuklu Tarihi Kamer Yayınları
Faruk Sümer Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu'da Türk Beylikleri TTK Türk Tarih Kurumu
Yusuf Ayönü Selçuklular ve Bizans TTK Türk Tarih Kurumu
İbrahim Kafesoğlu Selçuklular ve Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar Ötüken Neşriyat
Ahmed Bin Mahmud Selçukname Bilge Kültür Sanat
Hadi Atlasi Sibir Tarihi TTK Türk Tarih Kurumu
G. Ahmetcan Asena Sibirya - Batı Türkistan: İpek Yolu 2 Pan Kitap
İlyas Topsakal Sibirya Tarihi Ötüken Neşriyat
Servet Somuncuoğlu Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler = From Siberia to Anatolia the Turks on the Rock Atok Yayınları
Li Sheng Sinciang Uygur Tarihi Kaynak Yayınları
Sinan Meydan Son Truvalılar: Truvalılar, Türkler ve Atatürk İnkılap Kitabevi
Hayri Yıldırım Son Türkçü Atsız Togan Yayıncılık
İsmail Hikmet Ertaylan Sultan Cem: Fatih Sultan Mehmet’i En Küçük Oğlu Alfa Yayınları
İbrahim Kafesoğlu Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu Ötüken Neşriyat
Cüneyd Harputlu Sultan Yıldırım Bayezid Han ve Fetret Devri BKY Babıali Kültür Yayıncılık
Muazzez İlmiye Çığ Sumerliler Türklerin Bir Koludur: Sumer - Türk Kültür Bağları Kaynak Yayınları
Ahmet Cevat Eren Tanzîmât Fermanı ve Dönemi Derin Yayınları
Halil İnalcık, Mehmet Seyitdanlıoğlu Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
A. A. Melik Cüveynî Tarih - i Cihan Güşa TTK Türk Tarih Kurumu
Bahattin Ayhan Tarih Türklerle Başlar Kamer Yayınları
Novili Ömer Efendi Tarih-i Bosna: Osmanlı-Habsburg Savaşları 1736 - 1739 Küre Yayınları
Matrakçı Nasuh Tarih-i Sultan Bayezid: Sultan 2. Bayezid Tarihi Giza Yayınları
Mustafa Aksoy Tarihin Sessiz Dili Damgalar = The Silent Language of History Damgas Yeni Ufuklar Derneği
Nuri Yazıcı Tarihte Türkler ve Türk Devletleri İlgi Kültür Sanat
Saadettin Yağmur Gömeç Tarihte ve Günümüzde Kırgız Türkleri Akçağ Yayınları
A. Melek Özyetgin, A. Merthan Dündar; İlyas Kamalov Tarihten Bugüne Başkurtlar Ötüken Neşriyat
Firudin Ağasıoğlu Taşbaba: Türkün Taş Yaddaşı Bilgeoğuz
Hülya Tezcan Tılsımlı Gömlekler: Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonundan Timaş Yayınları
Ali Rıza Yağlı Timur Tüzükatı: Bozkırın Töresi Bilge Kültür Sanat
İsmail Aka Timur ve Devleti TTK Türk Tarih Kurumu
Beatrice Forbes Manz Timurlenk: Bozkırların Son Göçebe Fatihi Kronik Kitap
İsmail Aka Timurlular Devleti Tarihi Berikan Yayınevi
Halis Bıyıktay Timurlular Zamanında Hindistan Türk İmparatorluğu TTK Türk Tarih Kurumu
Ekrem Memiş Troya ve Troyalılar ( Troyalılar Türk Müdür? ) Altın Post
Ahmet Bican Ercilasun Türk Dünyası Üzerine İncelemeler Akçağ Yayınları
Peter B. Golden Türk Halkları Tarihine Giriş Ötüken Neşriyat
N. A. Aristov Türk Halklarının Etnik Yapısı Selenge Yayınları
Ahmet Bican Ercilasun Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları Dergâh Yayınları
Emel Esin Türk Kozmolojisi: İlk Devir Üzerine Araştırmaları
Fuzuli Bayat Türk Kültüründe Kadın Şaman Ötüken Neşriyat
Ünsal Yücel Türk Okçuluğu AKM Atatürk Kültür Merkezi
Türk Tarihinin Ana Hatları: Kemalist Yönetimin Resmi Tarih Tezi Gece Kitaplığı
İlhami Durmuş Türk Tarihinin Öncüleri: Alp Er Tonga, Tomris, Mo-Tun, Atilla, Bilge Kağan Akçağ Yayınları
Gamirzan Devletşin Türk Tatar Kültür Tarihi TTK Türk Tarih Kurumu
Saadettin Yağmur Gömeç Türk-Hun Tarihi Berikan Yayınevi
Eugene Schuyler Türkistan: Batı Türkistan, Hokand, Buhara ve Kulca Seyahat Notları Paradigma Yayınları
Eugene Schuyler Türkistan Seyahatnamesi TATAV Tarih ve Tabiat Vakfı
Abdulla Rasulov Türkistan ve İdil Ural Halkları Arasındaki İlişkiler 1917 - 1924 TTK Türk Tarih Kurumu
Defterdâr Seyfi Çelebi Türkistan ve Uzak Doğu Seyahatnâmesi Selenge Yayınları
Nurettin Hatunoğlu Türkistan'da Son Türk Devleti Buhara Emirliği ve Alim Han Ötüken Neşriyat
François Baron de Tott Türkler: Türkler ve Tatarlara Dair Hatıralar Elips Kitap
Garip Görgülü Türkler, Türkmenler, Yörükler: Kökleri, Göçleri, Gelenekleri, Örf ve Adetleri - Payallar Tarihi Bilgeoğuz
Ömürkul Karayev Türkler ve Kağanlıkları Bilge Kültür Sanat
İlber Ortaylı Türklerin Altın Çağı Kronik Kitap
Arif Erman Türklerin Gerçek Tarihi: Türk Dili ve Tarihi Üzerine Tezler Gece Kitaplığı
Yunus Oğuz Bahtiyar Tuncay Türklerin Gizli Tarihi Bilgeoğuz
İlber Ortaylı Türklerin Tarihi 1: Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa'nın Kapılarına Timaş Yayınları
Mirfatih Z. Zekiyev Türklerin ve Tatarların Kökeni Selenge Yayınları
Wilhelm Barthold Uluğ Beg ve Zamanı TTK Türk Tarih Kurumu
Andrey Markoviç Sagalayev Ural-Altay Mitolojisinde Arketipler ve Semboller Bilge Kültür Sanat
Sultan Mahmut Kaşgarlı Uygur Türkleri Kültürü ve Türk Dünyası Çağrı Yayınları
Saadettin Yağmur Gömeç Uygur Türkleri Tarihi Berikan Yayınevi
Hüseyin Tekinoğlu Uygurlar Kamer Yayınları
Turgun Almas Uygurlar Selenge Yayınları
Ali Sevim Ünlü Selçuklu Komutanları Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur TTK Türk Tarih Kurumu
Colin Imber Varna Savaşı Kitap Yayınevi
Rubina Möhring Herold Viyana'da Türk İzleri Palet Yayınları
Namık Kemal Yavuz Sultan Selim Ötüken Neşriyat
Selahattin Tansel Yavuz Sultan Selim TTK Türk Tarih Kurumu
Necip Fazıl Kısakürek Yeniçeri Büyük Doğu Yayınları
Reşad Ekrem Koçu Yeniçeriler Doğan Kitap
Gülağ Öz Yeniçeriler ve Bektaşilik Barış Platin
Viktor Butanayev, Irina Butanayeva Yenisey Kırgızları Ötüken Neşriyat
Hüseyin Namık Orkun Yeryüzünde Türkler Çınaraltı Yayını
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Zabit ve Kumandan İle Hasbıhal Librum Kitap
Nizamüddin Şami Zafername TTK Türk Tarih Kurumu
Nejat Akar 1. Dünya Savaşında Çocuklar Günebakan
Fahamettin Başar 100 Soruda Osmanlı Devleti Tarihi Dünya Yayıncılık
Arif Olgun Közleme 100. Yılında Türk ve Anzak Halklarının Çanakkale Savaşı ve Şehitliği Algısı Kriter Yayınevi
Nejla Günay 20. Yüzyılda Maraş: Ermeniler - Türkler - Müslümanlar (Makaleler) Ukde Kitaplığı
Ali Sevim Anadolu’nun Fethi: Selçuklular Dönemi TTK Türk Tarih Kurumu
Arıburnu 1915: Çanakkale Savaşı’ndan Belgesel Öyküler Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi Tarihçi Kitabevi
Atatürk ve Büyük Taarruz Kahramanlarına Armağan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları
Ali Kuzu Atatürk ve İslâmiyet Yılmaz Basım
Neşe Işıldak Atatürk'ten İz Bırakan Sözler Yılmaz Basım
Bilal N. Şimşir Atatürk’ün Büyük Söylevi Üzerine Belgeler TTK Türk Tarih Kurumu
Atatürk'ün Din Anlayışı Yılmaz Basım
Atatürk’ün Manevi Dünyası ve Sözleri Truva Yayınları
Lucette Valensi Avrupa'da Müslümanlar: 16. - 18. Yüzyıllar Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Gülgün Üçel Aybet Avrupalı Seyyahların Gözüyle Osmanlı Ordusu 1530 - 1699 İletişim Yayınları
Ali İpek Azerbaycan Tarihi’ne Giriş Lalezar Kitabevi
Stefanos Yerasimos Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye 1: Bizanstan Tanzimata Belge Yayınları
Ferit Erden Boray Bilinmeyen Tarih ve Türkler 2 Cilt TAKIM Kum Saati Yayınları
Donald M. Nicol Bizans ve Venedik : Diplomatik ve Kültürel İlişkiler Üzerine Sabancı Üniversitesi
Oğuz Tekin Bizans’tan 1. Constantinus’a Kadar Eskiçağ’da İstanbul Eskiçağ Bilimleri Ensititüsü
Henk Boom Büyük Türk: Muhteşem Süleymanın İzinden 1494 - 1566 Kitap Yayınevi
Helene Desmet Gregoire Büyülü Divan: 18. Yüzyıl Fransa’sında Türkler ve Türk Dünyası Eren Yayıncılık
Parvus Efendi Cihan Harbine Doğru Türkiye Ayrıntı Yayınları
Vahdettin Engin Cumhuriyet'in Aynası Osmanlı Yeditepe Yayınevi
Nail Ekinci, Derman Bayladı, Mahmut Alptekin Cumhuriyete Kan Verenler Bulut Yayınları
Mehmet Yılmaz Çağdaş Türk Dünyası Tarihi Palet Yayınları
Halil Ersin Avcı Çanakkale Ruhu Metropol Yayınları
Çanakkale Savaşı: Yakın Tarih İncelemeleri 1 Yeditepe Yayınevi
Çanakkale Savaşları Sebep ve Sonuçları Uluslararası Sempozyumu - Çanakkale 14 - 17 Mart 1990 TTK Türk Tarih Kurumu
Wolfram Eberhard Çin’in Şimal Komşuları = Chinas Nördliche Nachbarn: Bir Kaynak Kitabı TTK Türk Tarih Kurumu
Mehmet Akif Bal Dön Bir Bak Maziye: Osmanlı Tarihinin Anekdotları Gahura Kitabevi
Susan Wise Bauer Dünya Tarihi - Cilt 1: İlkçağ - En Eski Göçebe Halklardan Roma İmparatorluğu'nun Çöküşüne Say Yayınları
Gustave Cirilli Edirne Kuşatması Günlüğü: Kuşatma Altındaki Bir Kişinin İntibaları Ceren Yayıncılık
Mürsel Hekimov Efsaneden Gerçeğe Mitolojiden Kültüre Bozkurt Doğu Kütüphanesi
Nurdoğan Taçalan Ege’de Kurtuluş Savaşı Başlarken Hasan Tahsin Aksoy Yayıncılık
Emine Çaykara Emanet Gölge = The Entrusted Shadow: Yeni Zelanda’dan Gelibolu’ya 1915 = From New Zealand to Gallipoli 1915 Everest Yayınları
Enis Tulça Enis Bey: Atatürk, Venizelos ve Bir Diplomat Simurg
Ahmet Güleryüz Ertuğrul & Savarona: Türk Devlet Yatları Denizler Kitabevi
Gene D. Matlock Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz - Kayıp Bir Uygarlığın Sırları Dünyayı Nasıl Değiştirebilir Hermes Kitap
Alpay Kabacalı Fatih Sultan Mehmed CİLTLİ Denizbank
Nazım Tektaş Fatih Sultan Mehmet - İstanbul Fatihi Çatı Kitapları
M. Süreyya Şahin Fener Patrikhanesi ve Türkiye Ötüken Neşriyat
Fernand Lequenne Galatlar TTK Türk Tarih Kurumu
Halil İnalcık, Mevlut Oğuz Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Hân İzladi ve Varna Savaşları (1443-1444) Üzerinde Anonim Gazavâtnâme TTK Türk Tarih Kurumu
Erdoğan Merçil Gazneliler Devleti Tarihi TTK Türk Tarih Kurumu
İbrahim Kılınç Gelibolu Cephesi: Manevi Cepheden: Ölürken Dirilenlerin Öyküsü Çatı Kitapları
Stanwood Cobb Gerçek Türkler Mavi Ağaç
Ahmet Uçar Güney Afrika’da Osmanlılar: Unutulmayan Miras Çamlıca Basım Yayın
Sıtkı Aydınel Güneybatı Anadolu'da Kuva-yi Milliye Harekatı Vadi Yayınları
Halil İnalcık Armağanı 1: Tarih Araştırmaları Doğu Batı
Ross E. Dunn İbn Battuta’nın Dünyası Klasik Yayınları
İlhan Tekeli, Selim İlkin İktisadi Politika ve Uygulamalarıyla İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi Cilt: 2 İletişim Yayınları
Bilal N. Şimşir İngiliz Belgelerinde Atatürk Cilt 1 (1919 - 1938: Nisan 1919 - Mart 1920) TTK Türk Tarih Kurumu
Mehmet Fuad Köprülü İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi Akçağ Yayınları
Gustave Edmund Von Grunebaum İslâmiyet 3: Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Günümüze Kadar Bilgi Yayınevi
Hayati Bice Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler Türkiye Diyanet Vakfı
Alpay Kabacalı Kanuni Sultan Süleyman: Osmanlı ‘Altın Çağı’nın Hükümdarı CİLTLİ Denizbank
Yonca Anzerlioğlu Karamanlı Ortodoks Türkler Phoenix Yayınevi
Kudüs Fatihi Selâhaddin Eyyûbi Çamlıca Basım Yayın
Ali Güler, Suat Akgül Kurtuluştan Kurtuluşa Atatürk Truva Yayınları
Gökçe Fırat Kuvayı Milliye: Türk Devrimi’nin Ulusal ve Evrensel Kaynakları İleri Yayınları
Ahmet Vasfi Korkmaz Mustafa Kemal ve Ulusal Bağımsızlık Savaşı Kocaeli Üniversitesi
Anar Gafarov Nasirüddin Tûsi'nin Ahlâk Felsefesi İSAM İslam Araştırmaları Merkezi
Agil Şirinov Nasirüddin Tüsi'de Varlık ve Ulûhiyyet İSAM İslam Araştırmaları Merkezi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nutuk Alfa Yayınları
Wilhelm Barthold Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler TTK Türk Tarih Kurumu
Mehmet Tanju Akerman Osman Gazi’den Mustafa Kemal’e: Osmanlı, İttihat, Kuruluşun El Kitabı, Dün ve Bugün Siyah Beyaz
İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapukulu Ocakları I: Acemi Ocakları ve Yeniçeri Ocağı TTK Türk Tarih Kurumu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapukulu Ocakları II: Cebeci, Topcu, Top Arabacıları, Humbaracı, Lağımcı Ocakları, Kapukulu Suvarileri TTK Türk Tarih Kurumu
Robert Mantran Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 1 - 2 TAKIM Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Yavuz Ercan Osmanlı İmparatorluğunda Bulgarlar ve Voynuklar TTK Türk Tarih Kurumu
Yusuf Halaçoğlu Osmanlı Kimliği ve Aşiretler: Türkiye'nin Derin Kökleri BKY Babıali Kültür Yayıncılık
Mehmet Karaarslan Osmanlı’yı Bilmek Destek Yayınları
Crailsheimli Adam Werner Padişahın Huzurunda: Elçilik Günlüğü, 1616-1618 Kitap Yayınevi
Mehmet Ali Ekrem Romen Kaynak ve Eserlerinde Türk Tarihi Cilt I Kronikler TTK Türk Tarih Kurumu
Rumeli’den Türk Göçleri Cilt 2: Bir Geçiş Yılı 1879 TTK Türk Tarih Kurumu
Sencer Divitçioğlu Sekiz Türk Boyu Üzerine  Bazı Gözlemler Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Mehmet Ali Hacıgökmen Selçuklu Hanımları: Kira Hatun ve Raziye Devlet Hatun Çizgi Kitabevi
Tuğrul Kihtir Selçuklu’dan Osmanlı’ya Bu Toprağın Öyküsü 1000 Yıl T Yayın
Osman G.  Özgüdenli Selçuklular Cilt: 1: Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157) İSAM İslam Araştırmaları Merkezi
Orhan Koloğlu Sorularla Vahdettin Pozitif Yayınları
Sultan 2. Abdülhamid’in Arşivinden Dünya = The World from the Archive of Sultan Abdülhamid 2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Yayınları
Arsen Yarman, Ara Aginyan Sultan 2. Mahmud ve Kazaz Artin Amira Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı
Ahmet Uçar Sultan, Güç ve Hassasiyet Çamlıca Basım Yayın
Sultana 101 Mektup: Osmanlı’ya Mektuplar = 101 Letters to the Sultan: Letters to the Ottomans CİLTLİ Çamlıca Basım Yayın
Ebulgazi Bahadır Han Şecere-i Terakime: Türkmenlerin Soykütüğü Simurg
Nazım Tektaş Tanrının Askerleri 1: Hunlar, Tabgaçlar, Siyenpiler Çatı Kitapları
Nazım Tektaş Tanrının Askerleri 2: Göktürkler, Ugurlar, Kırgızlar, Türgişler Çatı Kitapları
Nazım Tektaş Tanrının Askerleri 3: Karluklar - Karahanlılar - Oğuzlar - Sabarlar - Avarlar - Hazarlar - Bulgarlar - Macarlar - Peçenekler - Kıpçaklar Çatı Kitapları
Nazım Tektaş Tanrının Askerleri 4: Tolunoğulları - İkşidiler - Gazneliler - Harizmşahlar - Altın Ordu - Timur İmparatorluğu Çatı Kitapları
Justin Marozzi Tarihi İcat Eden Adam: Herodotos’la Seyahatler YKY Yapı Kredi
Tarihimiz Konuşuyor Türk Edebiyatı Vakfı
Halil Çetin Timur'un Anadolu Seferi ve Ankara Savaşı Yeditepe Yayınevi
Osman Öndeş; Ernle Bradford Turgut Reis - Malta Kuşatması ve Son Sefer Aksoy Yayıncılık
Molly Mackenzie Türk Atinası: Unutulan Yüzyıllar 1456 - 1832 Aksoy Yayıncılık
Özlem Kumrular Türk Korkusu: Avrupa’da Türk Düşmanlığının Kökeni Doğan Kitap
Erdoğan Aslıyüce Türk Tarihinde Yanlış Bilinenler, Yanlış Yorumlananlar Togan Yayıncılık
Yılmaz Öztuna Türk Tarihinden Yapraklar Ötüken Neşriyat
İzzet Öztoprak Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele TTK Türk Tarih Kurumu
Murat Atalay Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Birliği Selenge Yayınları
H.A.Munro Butler Johnstone Türkler: Karakterleri, Terbiyeleri ve Müesseseleri Cedit Neşriyat
Gökhan Atmaca Üç Savaş Bir Gemi: Barbaros Hayrettin Zırhlısı Denizler Kitabevi
Adem Kara Yeni Kıtaya Osmanlı Göçleri ve Neticeleri IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Nicolae Jorga Yenilmez Türk: Kanuni ve Dönemi Yeditepe Yayınevi
100 Ünlü Türk Hürriyet
Halil İ. Sedes 1875 - 1878 Osmanlı Ordusu Savaşları: 1877 - 1878 Osmanlı - Rus ve Romen Savaşı 6. Cilt 109 Sayılı Askeri Mecmua Lahikası
Ahmet Merdivenci 1877 - 1878 Türk - Rus Savaşı'nda Plevne'de Vatan Savunması Destanı: Unutulmayacakların Destanı 3 İMZALI
Sipahi Çataltepe 19. Yüzyıl Başlarında Avrupa Dengesi ve Nizam - ı Cedit Ordusu Göçebe Yayınları
Mehmet Ali Nüzhet 1912 Balkan Harbi Kültür ve Turizm Bakanlığı
Mehmet Hocaoğlu Abdülhamit Han ve Muhtıraları Selekte Yayınları
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu Ulusal Kurtuluş Destanı: Nutuk Can Yayınevi
Mehmet Ali Kaya Anadolu'da Galatlar ve Galatya Tarihi Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları
Lord Patrick Kinross Atatürk: Bir Milletin Yeniden Doğuşu Altın Kitaplar
Cemal Kutay Atatürk ‘‘Bugün’’ Olsaydı İklim Yayıncılık
Ünsal Yavuz Atatürk: İmparatorluktan Milli Devlete TTK Türk Tarih Kurumu
Günver Güneş Atatürk ve Aydın Aydın Ticaret Odası
Anıl Çeçen Atatürk ve Cumhuriyet Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Sedat Cereci Atatürk Yolu
Atatürk’e Saygı TDK Türk Dil Kurumu
Atatürk’lü Günler ( Gün Gün Atatürk Kronolojisi ) Barajans Yayınları
Behzat Şaşal Atatürk’ü Tanımak ve Anlamak Anayurt Gazetesi Yayınları
Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri Atatürk Araştırma Merkezi
Mustafa Onar Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları Cilt 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı
Atatürk’ün Önderliği ve İleri Görüşlülüğü Genelkurmay Başkanlığı
Yılmaz Öztuna Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi 12 Cilt TAKIM Hayat Kitapları
Yılmaz Öztuna Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi Cilt 3: İstanbul’un Fethine Kadar Osmanlı İmparatorluğu Hayat Kitapları
Cengiz Han ve Mirasçıları: Büyük Moğol İmparatorluğu SSM Sakıp Sabancı Müzesi
Ömer Celal Sarc, Macit Gökberk, Tarık Zafer Tunaya, Şerif Mardin Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk Nejat Eczacıbaşı Vakfı
Çağdaş Türkiye Tarihi: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Mersin Üniversitesi Yayınları
Burhan Göksel Çağlar Boyunca Türk Kadını ve Atatürk Kültür ve Turizm Bakanlığı
Selçuk Kızıldağ    Çanakkale: Cesaretin Bedeli Arma Yayınları
Özkan İzgi Çin Elçisi Wang Yen-Te’nin Uygur Seyahatnamesi TTK Türk Tarih Kurumu
Wolfram Eberhard Çin’in Şimal Komşuları = Chinas Nördliche Nachbarn: Bir Kaynak Kitabı TTK Türk Tarih Kurumu
Cengiz Özakıncı Dünden Bugüne Türklerde Dil ve Din Otopsi Yayınevi
Eski Türklerin Kutsal Ülkesinde = Au Pays Sacre des Anciens Turcs YKY Yapı Kredi
Albert Gabriel, Baron Joseph von Hammer Purgstall Fatih Sultan Mehmet: İstanbul’un Alınışı - Eski Hali ve Türkler İstanbul’a neler getirdiler ? Rado Yayınları
Fatih ve İstanbul’u Fethi Milli Eğitim Vekaleti
Ramazan Şeşen İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
Emel Esin İslâmiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslâma Giriş - Türk Kültürü El Kitabı, II. Cilt 1 / b’den Ayrı Basım
Kritovulos İstanbul’un Fethi Toplumsal Dönüşüm
Steven Runciman Konstantiniye Düştü Milliyet
Bernard Lewis Modern Türkiye’nin Doğuşu TTK Türk Tarih Kurumu
Erdoğan Merçil Müslüman - Türk Devletleri Tarihi TTK Türk Tarih Kurumu
Abdulhaluk M. Çay Nevruz: Türk Ergenekon Bayramı Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
Esin Kâhya Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Tıp Eğitimi ve Türk Hekimleri AKM Atatürk Kültür Merkezi
Baki Kurtuluş Osmanlı Padişahları Kurtuluş Yayınları
Samuel Noah Kramer Tarih Sümer’de Başlar TTK Türk Tarih Kurumu
Mehmet Fuad Köprülü Türk Edebiyatı Tarihi Ötüken Neşriyat
Hüseyin Namık Orkun Türk Tarihi 4 Cilt TAKIM Akba Kitabevi
Türk ve Dünya Tarihinden İlkler, Enler, Öncüler Bilge Karınca
Ercan Karaefe Türkistan Özvatan Prospero Yayınları
Zeki Gürel Türkistan Yazıları Berikan Yayınevi
Yaşar Yücel, Ali Sevim Türkiye Tarihi 1: Fetihten Osmanlılara Kadar 1018 - 1300 TTK Türk Tarih Kurumu
Yaşar Yücel, Ali Sevim Türkiye Tarihi 2: Osmanlı Dönemi 1300 - 1566 TTK Türk Tarih Kurumu
Ali Sevim, Yaşar Yücel Türkiye Tarihi: Fetih, Selçuklu ve Beylikler Dönemi Türk Tarih Kutrumu
Clair Price Türkiye’nin Yeniden Doğuşu Yeni Hayat Kütüphanesi
François Baron de Tott Türkler ve Tatarlar Arasında: Onsekizinci Yüzyılda Osmanlı Türkleri Milliyet
AKALIN, Mehmet Tarihî Türk Şiveleri TKAE Yayınları
ARAT, R. Rahmeti Kutadgu Bilig I- II Çeviri TTK Basımevi
ÇELEBİOĞLU, Âmil Kanunî Sultan Süleyman Devri Türk Edebiyatı MEB Yayınları
ERCİLASUN, Ahmet Bican Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi Akçağ Yayınları
ERCİLASUN, Ahmet Bican Dîvan-ı Lugâti’t-Türk TDK Yayınları
ERCİLASUN, Bilge Servet-i Fünun’da Edebî Tenkid Akçağ Yayınları
ERGİN, Muharrem Dede Korkut Kitabı I-II TDK Yayınları
ERGİN, Muharrem Orhun Abideleri İnceleme Boğaziçi Yayınları
ERGİN, Muharrem Türk Dil Bilgisi Bayrak Basım Yayın
ERGUN, Muharrem Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi I-II Türk Dil Kurumu Yayınları
GÖKYAY, Orhan Şaik Dedem Korkudun Kitabı (Kitab-ı Dedem Korkut âlâ Lisan-ı Taife-i Oğuzan) Kabalcı Yayınevi
KARAHAN, Leyla Türk Dili Üzerine İncelemeler Akçağ Yayınları
KÖPRÜLÜ, M. Fuat Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Akçağ Yayınları
KÖPRÜLÜ, M. Fuat Türk Edebiyatı Tarihi Ötüken Neşriyat
KÖPRÜLÜ, M. Fuat Türk Saz Şairleri Akçağ Yayınları
ÖGEL, Bahaeddin Türk Mitolojisi I-II Türk Dil Kurumu Yayınları
REICH, K. Türk Boylarının Destanları TDK Yayınları
TOGAN, Zeki Velidi Oğuz Destanı (Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahlili) Enderun Yayınları
YILDIRIM, Dursun Türk Bitiği Akçağ Yayınları
MAMATKUL CORAYEFF Turan’ın Alp Kızları Selenge Yayınları
N.A.TOMILOV Batı Sibirya Türkleri Selenge Yayınları
EMİNE SONNUR ÖZCAN Kültür Tarihi Açısından İskit-Türk Aynılığı Selenge Yayınları
S.G.KLYASHTORNY Türkün Üç Bin Yılı – Kazakistan Selenge Yayınları
R.G.KUZEYEV İtil-Ural Türkleri Selenge Yayınları
HASAN TAŞKIRAN Selçuklu Devletlerinde Suikastlar Selenge Yayınları
N.A.ARISTOV Türk Halklarının Etnik Yapısı Selenge Yayınları
L.N.NEZINA Bütün Türk Halkları Selenge Yayınları
TURGUN ALMAS UYGURLAR Selenge Yayınları
DAVID ELLEN MUHTEŞEM SÜLEYMAN ZAMANINDA TÜRK DÜNYASI Selenge Yayınları
LIU MAU TSAI ÇİN KAYNAKLARINA GÖRE DOĞU TÜRKLERİ Selenge Yayınları
V.V.BARTHOLD ORTA ASYA Selenge Yayınları
ALAN FISHER KIRIM TATARLARI Selenge Yayınları
LEV NIKOLAYEVIC GUMILEV ESKİ RUSLAR VE BÜYÜK BOZKIR HALKLARI CİLT:1 Selenge Yayınları
LEV NIKOLAYEVIC GUMILEV ESKİ RUSLAR VE BÜYÜK BOZKIR HALKLARI CİLT:2 Selenge Yayınları
MEHMET ZİYA BİNLER TÜRK DÜNYASI VE AİLE VE AKRABALIK TERİMLERİ Selenge Yayınları
EBULGAZİ BAHADIR HAN ŞECERE-İ TÜRK Selenge Yayınları
İBRAHİM DUMAN BÜYÜK SELÇUKLU ORDUSUNDA KULLANILAN SAVAŞ ALETLERİ Selenge Yayınları
Y.Y.GRİŞİN POLONYALI SÜRGÜNLERİN GÖZÜYLE KAZAN VE KAZAN TÜRKLERİ Selenge Yayınları
YURİ BREGEL TÜRKMENLER ÜZERİNE MAKALELER Selenge Yayınları
AHAT ANDİCAN EMİR TİMUR  - TARİH SİYASET MİRAS Selenge Yayınları
HASAN ATA ABEŞİ TÜRK KAVİMLERİ TARİHİ Selenge Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:1 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:2 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:3 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:4 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:5 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:6 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:7 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:8 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:9 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:10 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:11 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:12 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:13 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:14 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:15 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:16 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:17 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:18 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:19 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:20 Yeni Türkiye Yayınları
TÜRKLER TÜRKLER, CİLT:21 Yeni Türkiye Yayınları
L.N.GUMILEV HUNLAR Selenge Yayınları
EYÜP SARITAŞ ÇİN’DE HUN ARAŞTIRMALARI Selenge Yayınları
V.D.SMIRNOV OSMANLI DÖNEMİ KIRIM HANLIĞI Selenge Yayınları
ŞİHABETTİN FAZLULLAH EL-ÖMERİ TÜRKLER HAKKINDA GÖRDÜKLERİM VE DUYDUKLARIM Selenge Yayınları
DEFTERDAR SEYFİ ÇELEBİ TÜRKİSTAN VE UZAK DOĞU SEYAHATNAMESİ Selenge Yayınları
ŞEREFÜDDİN ALİ YEZDİ EMİR TİMUR Selenge Yayınları
ADİL YAKUBOV ULUĞ BEY'İN HAZİNESİ Selenge Yayınları
SERCAN M. AHİNCANOV TÜRK HALKLARININ KATALİZÖR BOYU: KIPÇAKLAR Selenge Yayınları
S.G.AGACANOV OĞUZLAR Selenge Yayınları
ADEM TÜLÜCE BİZANS TARİH YAZIMINDA ÖTEKİ SELÇUKLU KİMLİĞİ Selenge Yayınları
KALANKATLI MOSES ALBAN TARİHİ Selenge Yayınları
F.YILMAZ KALELİ TÜRKÇE VE JAPONCANIN AKRABALIĞI Selenge Yayınları
L.N.GUMILEV ESKİ TÜRKLER Selenge Yayınları
L.N.GUMILEV AVRASYADAN MAKALELER Selenge Yayınları
KAZİ LAYPANOV TÜRK HALKLARININ KÖKENİ Selenge Yayınları
V.L.SEROSEVKY SAKA YAKUTLAR Selenge Yayınları
YAVUZ SELİM BURGU ANADOLU SELÇUKLULARI Selenge Yayınları
REŞİDÜDDİN FAZLULLAH CAMİ’Ü’T TEVARİH – SELÇUKLU DEVLETİ Selenge Yayınları
B.N.GRAKOV İSKİTLER Selenge Yayınları
M.I.ARTAMONOV HAZAR TARİHİ Selenge Yayınları
HASAN OKTAY ERMENİ KAYNAKLARINDA TÜRKLER VE MOĞOLLAR Selenge Yayınları
LASZLO RASONYI DOĞU AVRUPA'DA TÜRKLÜK Selenge Yayınları
ERHAN AYDIN TAŞA KAZINAN TARİH Kronik Kitap
Z.J.ZAMANHANULI HOCA AHMET YESEVİ’NİN TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ Astana Yayınları
ÖMER SONER HUNKAN TÜRK HAKANLIĞI-KARAHANLILAR Paradigma Akademi Yayınları
MEHMET BAYRAKDAR BİLİNMEYEN BİR TÜRK ULUSU KAYANİLER AKM Yayınları
MEHMET BAYRAKDAR TÜRKLER VE JAPONLAR Minima Yayıncılık
M.TURHAN TAN TARİHTE TÜRKLER İÇİN SÖYLENEN BÜYÜK SÖZLER Boğaziçi Yayınları
CAFER ÖZDEMİR ANADOLU SAHASI TÜRK MASALLARINDA ELMA MOTİFİ Kurgan Edebiyat
PELİN ÇİFT TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR Yeditepe Yayınevi
GOTTHARD JASCHKE TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI KRONOLOJİSİ-1 TTK Yayınları
L.P. DABAĞYAN TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ VE ERTUĞRUL FIRKATEYNİ Yedirenk Yayınevi
GÜLÇİN ÇANDARLIOĞLU İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
AHMET TAŞAĞIL BOZKIRIN İLK İMPARATORLUĞU HUNLAR Yeditepe Yayınevi
AHMET TAŞAĞIL GÖKBÖRÜNÜN İZİNDE & KADİM TÜRKLERİN TOPRAKLARINDA Kronik Kitap
AHMET TAŞAĞIL BOZKIRIN KAĞANLIKLARI & HUNLAR, TABGAÇLAR, GÖKTÜRKLER, UYGURLAR Kronik Kitap
AHMET TAŞAĞIL TÜRK MODEL DEVLETİ GÖKTÜRKLER Bilge Kültür Sanat
AHMET TAŞAĞIL ESKİ TÜRK BOYLARI - ÇİN KAYNAKLARINA GÖRE Bilge Kültür Sanat
AHMET TAŞAĞIL BİLGE KAĞANIN VASİYETİ Bilge Kültür Sanat
AHMET TAŞAĞIL GÖKTÜRKLER 1 Bilge Kültür Sanat
AHMET TAŞAĞIL GÖKTÜRKLER 2 Bilge Kültür Sanat
AHMET TAŞAĞIL GÖKTÜRKLER 3 TTK Yayınları
AHMET TAŞAĞIL ÇİN KAYNAKLARINA GÖRE ESKİ TÜRK BOYLARI TTK Yayınları
OSMAN KARATAY TÜRKLERİN İSLAMI KABULÜ Kripto Basın Yayın
OSMAN KARATAY BULGARLAR - YİTİK BİR TÜRK KAVMİ Ötüken Neşriyat
OSMAN KARATAY HIRVAT ULUSUNUN OLUŞUMU - BALKAN KİNMLİĞİNDE TÜRK DAMGASI Kripto Basın Yayın
OSMAN KARATAY İLK OĞUZLAR - KÖKEN, TÜREYİŞ VE ERKEN TARİHLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR Ötüken Neşriyat
OSMAN KARATAY MÜRDÜM Ötüken Neşriyat
OSMAN KARATAY HAZARLAR - YAHUDİ TÜRKLER TÜRK YAHUDİLER VE ÖTEKİLER Kripto Basın Yayın
SADETTİN GÖMEÇ TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ANA HATLARI Berikan Yayınevi
MURAT ADJİ KAYBOLAN MİLLET: DEŞT-İ KIPÇAKLAR Doğu Kitabevi
MURAT ADJİ AVRUPA TÜRKLER VE BÜYÜK BOZKIR KIPÇAKLAR Doğu Kitabevi
MURAT ADJİ KIPÇAKLAR - TÜRKLERİN VE BÜYÜK BOZKIRIN KADİM TARİHİ AKM Yayınları
OLCAS SÜLEYMANOV AZ İ YA TEAS PRESS
İLHAMİ DURMUŞ BİLGE KAĞAN - KÖLTİGİN & BİLGE TONYUKUK Akçağ Yayınları
İLHAMİ DURMUŞ SARMATLAR Akçağ Yayınları
İLHAMİ DURMUŞ TÜRK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ Akçağ Yayınları
İLHAMİ DURMUŞ İSKİTLER Akçağ Yayınları
SERVET SOMUNCUOĞLU SEYAHATNAME - KAYA RESİMLERİ GEZİ NOTLARI Matbuat Yayın Grubu
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ SÜMERLİLER TÜRKLERİN BİR KOLUDUR Kaynak Yayınları
YAŞAR KALAFAT TÜRK KÜLTÜRLÜ HALKLARDA HALK İNANÇLARI-1 Lalezar Yayınları
YAŞAR KALAFAT SÖYLEŞİLER & TÜRK HALK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ 1 Berikan Yayınevi
YAŞAR KALAFAT OĞUZ BOYLARINDAN KIZIKLAR VE HALK İNANÇLARI ASAM
İBRAHİM KAFESOĞLU TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN MESELELERİ Ötüken Neşriyat
İBRAHİM KAFESOĞLU TÜRK İSLAM SENTEZİ Ötüken Neşriyat
İBRAHİM KAFESOĞLU UMUMİ TÜRK TARİHİ HAKKINDA GÖRÜŞLER, MÜLAHAZALAR Ötüken Neşriyat
İBRAHİM KAFESOĞLU TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜ Ötüken Neşriyat
İBRAHİM KAFESOĞLU SULTAN MELİKŞAH DÖNEMİNDE BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU Ötüken Neşriyat
İBRAHİM KAFESOĞLU TÜRKLER VE MEDENİYET Hamle Yayınları
İBRAHİM KAFESOĞLU HAREZMŞAHLAR DEVLETİ TARİHİ TTK Yayınları
YAŞAR ÇORUHLU TÜRK SANATINDA HAYVAN SEMBOLİZMİ Ötüken Neşriyat
YAŞAR ÇORUHLU ESKİ TÜRKLERİN KUTSAL MEZARLARI KURGANLAR Ötüken Neşriyat
YAŞAR ÇORUHLU TÜRK MİTOLOJİSİNİN ANA HATLARI Kabalcı Yayınevi
YAŞAR ÇORUHLU TÜRK İSLAM SANATININ ABC'Sİ Kabalcı Yayınevi
TUNCER GÜLENSOY MANAS DESTANI Akçağ Yayınları
TUNCER GÜLENSOY VE TANRI TÜRK'Ü YARATTI Bilge Kültür Sanat
TUNCER GÜLENSOY KIRGIZ TÜRKÇESİ GRAMERİ Bilge Kültür Sanat
TUNCER GÜLENSOY ALTAYİSTİK MONGOLİSTİK HALK BİLİMİ / MAKALELER 2 Akçağ Yayınları
TUNCER GÜLENSOY TÜRKOLOJİ MAKALELER 1 Akçağ Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:1 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:2 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:3 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:4 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:5 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:6 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:7 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:8 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:9 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:10 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:11 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:12 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:13 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:14 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:15 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:16 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:17 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:18 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:19 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:20 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:21 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:22 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:23 Anıtkabir Derneği Yayınları
Anıtkabir Derneği ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR CİLT:24 Anıtkabir Derneği Yayınları
EMEL ESİN TÜRK SANATINDA İKONOGRAFİK MOTİFLER Kabalcı Yayınevi
EMEL ESİN TÜRKİSTAN SEYAHATNAMESİ TTK Yayınları
EMEL ESİN TÜRK KOZMOLOJİSİNE GİRİŞ Kabalcı Yayınevi
EMEL ESİN TÜRKLERDE MADDİ KÜLTÜRÜN OLUŞUMU Kabalcı Yayınevi
NURAY BİLGİLİ TÜRK MİTOLOJİSİ Kripto Basın Yayın
P.N.BORATAV TÜRK MİTOLOJİSİ - OĞUZLARIN, ANADLU-AZERBAYCAN VE TÜRKMENİSTAN TÜRKLERİNİN MİTOLOJİSİ Bilgesu Yayıncılık
ESKİ TÜRK MİTOLOJİSİ JEAN POUL ROUX Bilgesu Yayıncılık
CELAL BEYDİLİ TÜRK MİTOLOJİSİ ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK Yurt Kitap Yayın
BAHAEDDİN ÖGEL TÜRK MİTOLOJİSİ CİLT:1 TTK Yayınları
BAHAEDDİN ÖGEL TÜRK MİTOLOJİSİ CİLT:2 TTK Yayınları
SABRİ GÜRSES TÜRK MİTOLOJİSİ Alfa Yayınları
NECATİ GÜLTEPE TÜRK MİTOLOJİSİ Kapı Yayınları
NURER UĞURLU TÜRK MİTOLOJİSİ Örgün Yayınevi
LEVENT GÖNÜL OĞUZ KAĞAN / TÜRK MİTOLOJİSİ DÜNYA MİTOLOJİSİ SERİSİ Bileşim Yayınları
BAYRAM ERDOĞAN SORULARLA TÜRK MİTOLOJİSİ Pozitif Yayınları
LEVENT GÖNÜL ECE VE TÖRÜNGE / TÜRK MİTOLOJİSİ DÜNYA MİTOLOJİSİ SERİSİ Bileşim Yayınları
MESUDİ ALTIN BOZKIRLAR Selenge Yayınları
ERKAN HACIFAZLIOĞLU ASYA TÜRK HUN İMPARATORLUĞU Altınordu Yayınları
ALPEREN BAYRAK ATİLLA VE HUN İMPARATORLUĞU Yediveren Yayınları
TİLLA DENİZ BAYKUZU ASYA HUN İMPARATORLUĞU Bilge Kültür Sanat
İBRAHİM ÇEŞMELİ İSKİTLER, HUNLAR VE GÖKTÜRKLER'DE DİN VE SANAT Cinius Yayınları
EDWARD ARTHUR THOMPSON HUNLAR Phoenix Yayınevi
GYULA NEMETH ATİLLA VE HUNLAR Kömen Yayınları
CHRISTOPHER KELLY ATİLLA & HUNLAR VE ROMA İMPARATORLUĞUNUN ÇÖKÜŞÜ Alfa Yayınları
GÜRHAN KIRİLEN TUYÜ HUNLAR VE TABGAÇLAR Gece Kitağplığı
MARCEL BRION ASYA VE AVRUPA'DA HUNLAR Çatı Kitapları
NAZIM TEKTAŞ TANRININ ASKERLERİ 1 / HUNLAR, TABGAÇLAR, SİYENPİLER Çatı Kitapları
NAZIM TEKTAŞ TANRININ ASKERLERİ 2 / GÖKTÜRKLER, UYGURLAR, KIRGIZLAR, TÜRGİŞLER Çatı Kitapları
NAZIM TEKTAŞ TANRININ ASKERLERİ 3 / KARLUKLAR KARAHANLILAR OĞUZLAR SABARLAR AVARLAR HAZARLAR BULGARLAR Çatı Kitapları
HÜSETİN TEKİNOĞLU UYGURLAR Kamer Yayınları
MEHMET ÖLMEZ UYGUR HAKANLIĞI YAZITLARI Bilgesu Yayıncılık
CEYHUN VEDAT UYGUR KAPAKALPAK TÜRKÇESİ GRAMERİ Kriter Yayınları
TELLİ AKHUN KORKMAZ ALTINORDA DEVLETİ'NDE DİN Berikan Yayınevi
W.TIESENHAUSEN ALTINORDA DEVLETİ TARİHİNE AİT METİNLER Kubbealtı Sahaf
GAZİ ZAHİRÜDDİN BABUR BABÜRNAME'DEN SEÇMELER Timaş Yayın Grubu
JEAN PAUL ROUX BABÜR VE BÜYÜK MOĞOLLARIN TARİHİ Dergah Yayınları
DOUGLAS E. STRESUAND OSMANLILAR SAFEVİLER BABÜRLÜLER & ATEŞLİ SİLAHLAR ÇAĞINDA İSLAM İMPARATORLUKLARI Ufuk Kitapları
CANAN KUŞ BÜYÜKTAŞ KALEM, KELAM VE KILIÇ: BABÜR ŞAH Erdem Yayınları
HASAN GÜNAYDIN BABÜR ŞAH VE BABÜR ŞAH'IN LİDERLİK SIRLARI İlgi Kültür Sanat Yayınları
FLORA ANNIE STEEL BABÜR ŞAH Cümle Yayınları
ORHAN YENİARAS BABÜR ŞAH: HİNDİSTAN FATİHİ Panama Yayıncılık
TİMURLENK TİMUR'UN PRENSİPLERİ İlgi Kültür Sanat Yayınları
HASAN GÜNAYDIN AKSAK TİMUR & TİMURLENK'İN LİDERLİK SIRLARI İlgi Kültür Sanat Yayınları
JUSTIN MAROZZI TİMURLENK - İSLAMIN KILICI, CİHAN FATİHİ Yapı Kredi Yayınları
PINAR ÖZGÜN HAZARLAR & KAYIP KAVİM Cinius Yayınları
NADİR DOĞAN ALTIN BOZKIRLAR VE HAZARIN YIKILIŞI Kripto Basın Yayın
KUMSAL YENİLMEZ TÜRK İZLERİ & TARİHİN ALACAKARANLIĞINDAN SAHİPSİZ MİRASA DAİR NOTLAR Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
FURKAN ÇIRAK SAVAŞ VE AŞK - ORTA DÜNYADA TÜRKLER Gece Kitaplığı
FURKAN ÇIRAK GÖKBÖRÜ 1 - ÖLÜMSÜZLERİN SAVAŞI Kumran Yayınları
FURKAN ÇIRAK GÖKBÖRÜ 2 - KURTLARIN DİRİLİŞİ Kumran Yayınları
ALİ AHMETBEYOĞLU AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU TTK Yayınları
ALİ AHMETBEYOĞLU ALTAYLARDAN KAFKASLARA TÜRK DEVLETLERİ Yeditepe Yayınevi
ALİ AHMETBEYOĞLU AVRUPA HUNLARI Yeditepe Yayınevi
ALİ AHMETBEYOĞLU SORULARLA ESKİ TÜRK TARİHİ Yeditepe Yayınevi
ALİ AHMETBEYOĞLU GREK SEYYAHI PRİSKOS'A GÖRE AVRUPA HUNLARI Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
REŞAT GENÇ KARAHANLI DEVLET TEŞKİLATI TTK Yayınları
REŞİT RAHMETİ ARAT ESKİ TÜRK ŞİİRİ TTK Yayınları
MEHMET ALTAY KÖYMEN BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU TARİHİ 1. CİLT KURULUŞ DEVRİ TTK Yayınları
MİNHAC-I SİRAC EL CÜZCANİ TABAKAT-I NASIRİ & GAZNELİLER, SELÇUKLULAR, ATABEGLİKLER VE HAREZMŞAHLAR TTK Yayınları
ZERRİN GÜNAL ÖDEN KARASİ BEYLİĞİ TTK Yayınları
YAVUZ ERCAN OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA BULGARLAR VE VOYNUKLAR TTK Yayınları
KEMAL GÖDE ERATNALILAR TTK Yayınları
HALİS BIYIKTAY TİMURLULAR ZAMANINDA HİNDİSTAN TÜRK İMPARATORLUĞU TTK Yayınları
MEHMET AK TEKE YÖRÜKLERİ TTK Yayınları
OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ OSMANLILAR DEVRİNDE TÜRK HEKİMLİĞİ TTK Yayınları
MEHMET ALİ EKREM ROMEN KAYNAK VE ESERLERİNDE TÜRK TARİHİ-1 KRONİKLER TTK Yayınları
MEHMET KILDIROĞLU KIRGIZLAR VE KIPÇAKLAR TTK Yayınları
ABDULLA RASULOV TÜRKİSTAN VE İDİL-URAL HALKLARI ARASINDA İLİŞKİLER TTK Yayınları
İLYAS KAMALOV AVRASYA TÜRKOLOGLARI SÖZLÜĞÜ CİLT:1 KİTAP:1 RUSYA TÜRKOLOGLARI (XX. YÜZYIL) TTK Yayınları
SERKAN ACAR KAZAN HANLIĞI - MOSKOVA KNEZLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİ TTK Yayınları
GAMİRZAN DAVLETŞİN TÜRK TATAR KÜLTÜR TARİHİ TTK Yayınları
FİGEN ATABEY ÇANAKKALE MUHARABELERİNİN DENİZ CEPHESİ TTK Yayınları
SELİM SERKAN ÜKTEN BUHARA HANLIĞININ ASKERİ TEŞKİLATI TTK Yayınları
JÖZSEF MOLNAR MACARİSTAN'DAKİ TÜRK ANITLARI TTK Yayınları
SALİH YILMAZ KARAKALPAK TÜRKLERİ VE KARAKALPAKİSTAN TARİHİ TTK Yayınları
TÜRK TARİH KURUMU KIRGIZLARIN MİLLİ GİYSİLERİ TTK Yayınları
FAHRETTİN OLGUNER FARABİ - PLATON KANUNLARININ ÖZÜ Aktif Düşünce Yayıncılık
HÜSEYİN GAZİ TOPDEMİR FARABİ / FİKİR MİMARLARI DİZİSİ Say Yayınları
Ali Kuzu FARABİ - FİLOZOFLARIN BABASI Parola Yayınları
SALİH ZENGİN İBN-İ SİNA: TIP İLMİNİN BÜYÜK BİLGİNİ Vakvak Yayınları
ALİ KUZU İBN-İ SİNA: ÇAĞLARIN LOKMAN HEKİMİ BİR FİLOZOF Parola Yayınları
VERA ALEKSYEVNA SMİRNOVA İBNİ- SİNA: DOĞUNUN BİLİM GÜNEŞİ Etkin Yayınevi
ORHAN DÜNDAR MODERN TIP BİLİMİNİN ÖNCÜSÜ İBN-İ SİNA Türk Dünyası Vakfı
İBNİ- SİNA EL KANUN Fİ'T TIBB CİLT:1 Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
İBNİ- SİNA EL KANUN Fİ'T TIBB CİLT:2 Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
İBNİ- SİNA EL KANUN Fİ'T TIBB CİLT:3 Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
İBNİ- SİNA EL KANUN Fİ'T TIBB CİLT:4 Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
İBNİ- SİNA EL KANUN Fİ'T TIBB CİLT:5 Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
İBNİ- SİNA EL KANUN Fİ'T TIBB CİLT:6 Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
ALİ KUZU AKŞEMSEDDİN - MİKROBU BULAN ALİM Parola Yayınları
Akşemseddin Mehmet B. Hamza AYDINLANMA RİSALESİ - ER RİSALETÜ'N NURİYYE Ark Kitapları
MUHAMMED ALİ YILDIZ AKŞEMSEDDİN - OSMANLININ BİLGELERİ 8 İlke Yayıncılık
ALİ KUZU HAREZMİ - SIFIR RAKAMINI BULAN DEHA Parola Yayınları
AHMER DEMİR AHMET YESEVİ Güz Yayınları
İBRAHİM HAKKI GÜNDOĞDU AŞKIN SULTANI AHMET YESEVİ Motto Yayınları
ABDÜLKADİR SEZGİN HACI BEKTAŞ VELİ VE BEKTAŞİLİK Akçağ Yayınları
DURALİ YILMAZ HACI BEKTAŞ VELİ Ataç Yayınları
AHMET DEMİR DEDE KORKUT Güz Yayınları
YÜCEL KAYA DEDE KORKUT DESTANLARI - DELİ DUMRUL Türk Edebiyatı Vakfı - Çocuk
YÜCEL KAYA DEDE KORKUT DESTANLARI - BOĞAÇ HAN Türk Edebiyatı Vakfı - Çocuk
YÜCEL KAYA DEDE KORKUT DESTANLARI - OĞUZLAR SAVAŞI Türk Edebiyatı Vakfı - Çocuk
YÜCEL KAYA DEDE KORKUT DESTANLARI - EMREN HAN Türk Edebiyatı Vakfı - Çocuk
YÜCEL KAYA DEDE KORKUT DESTANLARI - TEPEGÖZ Türk Edebiyatı Vakfı - Çocuk
YÜCEL KAYA DEDE KORKUT DESTANLARI - URUZ HAN Türk Edebiyatı Vakfı - Çocuk
YÜCEL KAYA DEDE KORKUT DESTANLARI - TUTSAK URUZ Türk Edebiyatı Vakfı - Çocuk
YÜCEL KAYA DEDE KORKUT DESTANLARI - SALUR KAZAN Türk Edebiyatı Vakfı - Çocuk
YÜCEL KAYA DEDE KORKUT DESTANLARI - YEGENEK HAN Türk Edebiyatı Vakfı - Çocuk
YÜCEL KAYA DEDE KORKUT DESTANLARI - KAN TURALI Türk Edebiyatı Vakfı - Çocuk
YÜCEL KAYA DEDE KORKUT DESTANLARI - BAMSI BEYREK Türk Edebiyatı Vakfı - Çocuk
YÜCEL KAYA DEDE KORKUT DESTANLARI - SEĞREK HAN Türk Edebiyatı Vakfı - Çocuk
DUYGU BAYRAM DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN FELSEFİ ANALİZİ Araştırma Yayınları
ALİ KUZU ULUĞ BEY - ASTRONOMİ UZMANI BİR HÜNKAR Parola Yayınları
ZEYNEP SEVİNÇ ULUĞ BEY Belge Yayınları
GLEB GOLUBEV ULUĞ BEY TTK Yayınları
SELAHADDİN YAŞAR SANATI İLE DÜNYAYI BÜYÜLEYEN MİMAR SİNAN VE HAYATI Yeni Asya Neşriyat
TURGUT CANSEVER MİMAR SİNAN Klasik Yayınları
ALİ KUZU ALİ KUŞÇU - BİLGİ GÜNEŞİ GÖKBİLİMCİ Paraf Yayınları
EDA BAYRAK ALİ KUŞÇU / İZ BIRAKANLAR Yediveren Çocuk
OSMAN USTA BİRUNİ - DÜNYA ALİMİ Mana Kitap
ALİ KUZU BİRUNİ - DÜNYANIN PAYLAŞAMADIĞI ŞİFA UZMANI İLİM ADAMI Parola Yayınları
BİRUNİ KİTABÜ'S SAYDANA FİTTIB Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.
EDA BAYRAK HEZARFEN AHMET ÇELEBİ / İZ BIRAKANLAR Yediveren Çocuk
SERAP YEŞİLTUNA SABİHA GÖKÇEN ATATÜRK'Ü ANLATIYOR İleri Yayınları
ERCAN DOLAPÇI GÖKLERİN KIZI SABİHA GÖKÇEN - DÜNYANIN İLK KADIN SAVAŞ PİLOTU Kategori Yayıncılık
SABİHA GÖKÇEN ATATÜRK'LE BİR ÖMÜR Altın Kitaplar
ETEM ÇALIK TÜRK DÜŞÜNCESİNDE ZİYA GÖKALP Ötüken Neşriyat
ZİYA GÖKALP TÜRK TÖRESİ Bilge Kültür Sanat
ZİYA GÖKALP TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI Tropikal Kitap
ZİYA GÖKALP TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ Bilge Kültür Sanat
FİRUDİN AĞASIOĞLU ETRÜSK-TÜRK BAĞI Bilgeoğuz Yayınları
FİRUDİN AĞASIOĞLU TAŞBABA - TÜRK'ÜN TAŞ YADDAŞI Bilgeoğuz Yayınları
ISAAC TAYLOR ETRÜSK DİLİ Kozmostar Yayınevi
LARISSA BONFANTE ETRÜSK MİTLERİ Phoenix Yayınevi
AHMETCAN ASENA TURKANLARDA (ETRÜSK) TANRI, RUH VE ÖLÜM Altınordu Yayınları
AHMETCAN ASENA ALTAY BİLİK Pan Yayıncılık
AHMETCAN ASENA SİBİRYA - BATI TÜRKİSTAN / İPEK YOLU - 2 Pan Yayıncılık
AHMETCAN ASENA İPEK YOLU - 1 / ÇİN - DOĞU TÜRKİSTAN Pan Yayıncılık
KOYŞIĞARA SALĞARAULI DÜNYANIN HER YERİNDE İLK ATANIN İZİ VAR Post Yayınevi
TAHA SERGEN ERGEÇ ANITKABİR'İN ŞİFRESİ Parola Yayınları
MICHEL PERRIN ŞAMANİZM İletişim Yayınları
HERODOTOS TARİH Say Yayınları
HALUK TARCAN SAYMALITAŞ - EVRENSEL UYGARLIKLARIN ÇATISI Kişisel Yayın
HALUK TARCAN DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİREN ÖTÜRK KÜLTÜRÜ Kişisel Yayın
HALUK TARCAN KÖKENİNDEKİ ÖN-TÜRKKİMLİĞİNİ BİLMEYEN BATI Kişisel Yayın
HALUK TARCAN ANADOLU'NUN ESAS SAHİPLERİ ÖN-TÜRKLER Kişisel Yayın
YUNUS OĞUZ TÜRK TARİHİNE YENİ BİR BAKIŞ İleri Yayınları
REHA OĞUZ TÜRKKAN KIZILDERİLİLER VE TÜRKLER e Yayınları
ESAT KORKMAZ ŞAMANİZM Berfin Yayınları
KAZIM MİRŞAN ERKEN TÜRKLERİN SKANDİNAVYA YAZITLARI Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
KAZIM MİRŞAN TÜRKLERİN KAYBOLAN ATALARI Kişisel Yayın
ATİLLA AKAR BÖRÜ BUDUN Profil Yayıncılık
EMRULLAH ÖZDEMİR TÜRKLERİN İLK KADİM HÜKÜMDARI: TOMRİS Panama Yayıncılık
TUNÇ BORAN ANITKABİR'İN İNŞASI AFT Yayınları
KERİM ÖZKAN ATATÜRK VE HİTİTLER Maya Yayınları
METİN ÖZATA ATATÜRK, BİLİM VE ÜNİVERSİTE TUBİTAK Yayınları
MIRCAE ELIADE ŞAMANİZM İmge Kitabevi
JULIAN BALDICK HAYVAN VE ŞAMAN Hil Yayıncılık
ARİF ERMAN TANRI DİNİ ŞAMANİZM Gece Kitaplığı
FETHİYE SARPER ERDEMGİL SAVAŞIN VE BARIŞIN USTALARI Kuman Yayınları
BAHTİYAR TUNCAY ÖN-TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI Bilgeoğuz Yayınları
CECELIA HOLLAND ATİLLA'NIN ÖLÜMÜ Bilge Kültür Sanat
PETER HEATHER GOTLAR Phoenix Yayınevi
GÜRHAN KIRİLEN GÖKTÜRKLERDEN ÖNCE TÜRKLER Gece Kitaplığı
GÜRHAN KIRİLEN ÇİN EDEBİYATINDAN SEÇME ÖYKÜLER Gece Kitaplığı
İSMAİL ACER ATATÜRK'ÜN TÜRK TARİH TEZİ VE ANADOLU'NUN TÜRK KİMLİĞİ Liva Yayınları
SEMİH TUFAN GÜNALTAY TANRI'NIN TÜRKLERİ CİLT:2 Kafkas Yayıncılık
SEMİH GÜNERİ TÜRK-ALTAY KURAMI Kaynak Yayınları
İLKAY AYDIN ORTA DÜNYANIN ANALİZİ Kutlu Yayınevi
S.Y.BAYÇAROV AVRUPA'NIN EN ESKİ RUNİK ABİDELERİ T.C.Kültür Bakanlığı
GRIGORI TOMSKI ATİLLA: İLK AVRUPALI Papirüs Yayınları
İLYAS TOPSAKAL SİBİRYA TARİHİ Ötüken Neşriyat
FUZULİ BAYAT TÜRK ŞAMAN METİNLERİ Ötüken Neşriyat
OSMAN NURİ ERALP BAŞKA DÜNYALARDA CANLI MAHLUKAT VAR MIDIR? Karakarga Yayınları
IGOR KORMUŞİN YENİSEY-ALTAY-KIRGIZİSTAN YAZITLARI VE KAĞIDA YAZILI RUNİK BELGELER Bilgesu Yayıncılık
İSMAİL AKA TÜRK DÜNYASI TARİHİ Altınordu Yayınları
RIDVAN NAFİZ KÜÇÜK TÜRK TARİHİ Ötüken Neşriyat
AGAH SIRRI LEVEND TÜRK EDEBİYATI TARİHİ Dergah Yayınları
CEZMİ BAYRAM TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ TARİHİ SEYRİ YENİ HEDEFLERİ Ötüken Neşriyat
KÜRŞAT YILDIRIM TÜRK MOĞOL TARİHİ Yeditepe Yayınevi
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ TÜRK TARİHİ ÜZERİNE TOPLAMALAR Ötüken Neşriyat
V.V.BARTHOLD ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Divan Kitap
YUSUF SANNAY TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE TÜRK OCAKLARI Ötüken Neşriyat
ABDÜLHALUK ÇAY NEVRUZ - TÜRK ERGENEKON BAYRAMI VE KÖKENİ TARİHİ GELENEKLERİ İleri Yayınları
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ OSMANLI TARİHİNE AİT TAKVİMLER Ötüken Neşriyat
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ Ötüken Neşriyat
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ ATSIZ HİKAYELER Ötüken Neşriyat
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDEN SEÇMELER Ötüken Neşriyat
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ TÜRK TARİHİNDE MESELELER İrfan Yayınevi
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ MAKALELER 1 İrfan Yayınevi
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ MAKALELER 2 İrfan Yayınevi
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ MAKALELER 3 İrfan Yayınevi
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ MAKALELER 4 İrfan Yayınevi
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ BOZKURTLAR DİRİLİYOR İrfan Yayınevi
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ ÇANAKKALE'YE YÜRÜYÜŞ - TÜRKÇÜLÜĞE KARŞI HAÇLI SEFERİ İrfan Yayınevi
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ ORUÇ BEĞ TARİHİ & ÜÇ OSMANLI TARİHİ İrfan Yayınevi
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ TURANCILIK MİLLİ DEĞERLER VE GENÇLİK Ötüken Neşriyat
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ DELİ KURT Ötüken Neşriyat
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ AŞIKPAŞAOĞLU TARİHİ Ötüken Neşriyat
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ YOLLARIN SONU Ötüken Neşriyat
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ DALKAVUKLAR MECLİSİ / Z VİTAMİNİ Ötüken Neşriyat
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ RUH ADAM Ötüken Neşriyat
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ TÜRK ÜLKÜSÜ Ötüken Neşriyat
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN, EN SİNSİ TEHLİKE, HESAP BÖYLE VERİLİR İrfan Yayınevi
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ BOZKURTLAR Ötüken Neşriyat
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ BOZKURTLARIN ÖLÜMÜ İrfan Yayınevi
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ TÜRK ÜLKÜSÜ İrfan Yayınevi
SİNAN MEYDAN VAİZ & ÖTEKİ MEHMET ARİF İnkilap Kitabevi
SİNAN MEYDAN KÖKEN - ATATÜRK VE KAYIP KITA MU 2 İnkilap Kitabevi
SİNAN MEYDAN ATATÜRK ETKİSİ İnkilap Kitabevi
RIDVAN BAL TÜRK SÜVARİ TARİHİ Savaş Yayınları
METİN ERENDOR TÜRK ORDUSU TARİHİ  & ÖTÜKEN'DEN ANKARA'YA Kamer Yayınları
HİCABİ GÜLGEN ANA HATLARIYLA TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ Emin Yayınları
SEBAHATTİN ŞİMŞİR TÜRK DÜNYASI TARİHİ Post Yayınevi
ŞERİF BAŞTAV BİZANS İMPARATORLUĞU TARİHİ  SON DEVİR (OSMANLI TÜRK BİZANS MÜNASEBETLERİ) Bilge Kültür Sanat
HATİCE PALAZ ERDEMİR GÖKTÜRK-BİZANS İLİŞKİLERİ (VI. YÜZYIL BİZANS KAYNAKLARINA GÖRE) Arkeoloji ve Sanat Yayınları
ABDÜLKADİR İNAN ESKİ TÜRK DİNİ TARİHİ Altınordu Yayınları
ABDÜLKADİR İNAN TÜRKOLOJİ DERS NOTLARI Altınordu Yayınları
ABDÜLKADİR İNAN TARİHTE VE BUGÜN ŞAMANİZM / MATERYALLER VE ARAŞTIRMALAR TTK Yayınları
EKREM MEMİŞ TÜRK KÜLTÜR TARİHİ & TÜRK KÜLTÜRÜNDEN BAZI KESİTLER Erin Kitabevi Yayınları
RÜSTEM KOCATÜRKOĞLU ÇALINAN TÜRK TARİHİ Togan Yayıncılık
MÜVERRİH VARDAN TÜRK FETİHLERİ TARİHİ Post Yayınevi
ÇIĞIR DOĞU ZORLU TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ Kamer Yayınları
BAYRAM KAYA TÜRK FELSEFE TARİHİ Asya Şafak Yayınları
SENCER DİVİTÇİOĞLIU ORTA ASYA TÜRK TARİHİ ÜZERİNE ALTI ÇALIŞMA İmge Kitabevi
AHMET CAFEROĞLU TÜRK DİLİ TARİHİ Altınordu Yayınları
RÖVŞEN ALİZADE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Karma Kitaplar
MEHMET SARAY ORTAK TÜRK TARİHİ METİNLERİ Boğaziçi Yayınları
ÖMER ÖZDEN RESİMLERLE TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ Arı Sanat Yayınevi
ZÜBEYİR BATUR GÖKYÜZÜ SAVAŞÇILARI & DÜNYA TÜRK HAVACILIK TARİHİ Kastaş Yayınları
OSMAN YALÇIN TÜRK HAVA HARP SANAYİİ TARİHİ İş Bankası Kültür Yayınları
MUSTAFA BARIŞ ÖZKÖK EĞLENCELİ TÜRK TARİHİ - TARİH SAHNESİNDE TÜRKLER İnkilap Kitabevi
ŞERAFETTİN TURAN TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Bilgi Yayınevi
ALİ AKAR TÜRK DİLİ TARİHİ Ötüken Neşriyat
CEVAT ÜLKEKUL TÜRK HARİTACILIK TARİHİ Dönence Yayınevi
KEMAL ERASLAN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ GRAMERİ TDK Yayınları
MUSTAFA KAÇALİN OĞUZLARIN DİLİYLE DEDEM KORKUT'UN KİTABI TDK Yayınları
MURAT ÖZŞAHİN BAŞKURT TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ TDK Yayınları
IGNACZ KUNOS KAZAN TATAR MANİLERİ TDK Yayınları
FATİH URMANÇİ TATAR DESTANLARI-2 TDK Yayınları
GÜLSÜM KİLLİ YILMAZ HAKAS DESTANLARI 4 - ALTIN TAYCI TDK Yayınları
ORUZBEY URMAMBETOV KIRGIZ DESTANLARI 12 - SEYİTBEK TDK Yayınları
ERGAŞ CUMANBULBULOĞLİ ÖZBEK DESTANLARI 6 - DALLİ TDK Yayınları
SALİH MEHMET ARÇIN TUVA DESTANLARI 2 TDK Yayınları
SUALE EGİMBAEVA KIRGIZ DESTANLARI 10 - GÜLDANA, ASKAZAN BAATIR TDK Yayınları
FEYZİ ERSOY ÇUVAŞ TÜRKÇESİ GRAMERİ - METİNLER VE İNCELEMELER TDK Yayınları
CILDIZ ALİMOVA KIRGIZ DESTANLARI 14 - COODARBEŞİM DESTANI TDK Yayınları
ABDILDACAN AKMATALİYEV KIRGIZ DESTANLARI 13 - CANIŞ BAYIŞ TDK Yayınları
ERHAN AKTAŞ HAKAS DESTANLARI 3 - HAN ORBA TDK Yayınları
ALİ ILGIN TARİHİ KARŞILAŞTIRMALI TOFA (KARAGAS) TÜRKÇESİ TDK Yayınları
ALİMCAN İNAYET TÜRK DÜNYASI EFSANE VE MASALLARINDA BİR DEV TİPİ YALMAVUZ CELMOĞUZ Bilge Kültür Sanat
MUHARREM KAYA TÜRK ROMANINDA DESTAN ETKİSİ Kesit Yayınları
ÖZKUL ÇOBANOĞLU TÜRK DÜNYASI EPİK DESTAN GELENEĞİ Akçağ Yayınları
ÖZKUL ÇOBANOĞLU TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE MEMORATLAR VE HALK İNANÇLARI Akçağ Yayınları
ÖZKUL ÇOBANOĞLU TÜRK DÜNYASI ORTAK ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ AKM Yayınları
METİN ERGUN YAKUT DESTAN GELENEĞİ VE ER SOGOTOH TDK Yayınları
MUSTAFA YAŞAR GENÇLER İÇİN TÜRK HALK DESTANLARI Dorlion Yayınevi
YÜCEL KAYA DEDE KORKUT DESTANLARI - KARAGÖZ Türk Edebiyatı Vakfı - Çocuk
BİLGEHAN GÖKDAĞ TÜRK DESTANLARI - BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE Akçağ Yayınları
ALİ RIZA SEYFİ BÜYÜK OSMANLI DENİZCİLERİ KEMAL REİS VE BABA ORUÇ Çamlıca Basım Yayın
İSMAİL BİLGİN ORUÇ REİS - KAHRAMAN TÜRK DENİZCİLERİ TİMAŞ Çocuk Yayınları
İSMAİL BİLGİN TURGUT REİS - KAHRAMAN TÜRK DENİZCİLERİ TİMAŞ Çocuk Yayınları
İSMAİL BİLGİN UMUR BEY - KAHRAMAN TÜRK DENİZCİLERİ TİMAŞ Çocuk Yayınları
İSMAİL BİLGİN KEMAL REİS - KAHRAMAN TÜRK DENİZCİLERİ TİMAŞ Çocuk Yayınları
İSMAİL BİLGİN KARA MÜRSEL REİS - KAHRAMAN TÜRK DENİZCİLERİ TİMAŞ Çocuk Yayınları
İSMAİL BİLGİN SEYDİ ALİ REİS - KAHRAMAN TÜRK DENİZCİLERİ TİMAŞ Çocuk Yayınları
İSMAİL BİLGİN ULUÇ REİS - KAHRAMAN TÜRK DENİZCİLERİ TİMAŞ Çocuk Yayınları
İSMAİL BİLGİN BARBAROS HAYRETTİN PAŞA - KAHRAMAN TÜRK DENİZCİLERİ TİMAŞ Çocuk Yayınları
HALİKARNAS BALIKÇISI TURGUT REİS Bilgi Yayınevi
HASAN GÜNAYDIN KIZIL SAKAL - BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'NIN LİDERLİK SIRLARI İlgi Kültür Sanat Yayınları
CHARLES FARIN BARBAROS HAYRETTİN PAŞA IQ Kültür Sanat Yayıncılık
MEHMET DİKİCİ ÇAKA BEY Akçağ Yayınları
AHMET HALDUN TERZİOĞLU İLK TÜRK DENİZ BEYİ ÇAKA BEY Panama Yayıncılık
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ ATATÜRK VE SUMERLİLER Kaynak Yayınları
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ HİTİTLER VE HATTUŞA Kaynak Yayınları
YAPRAK PELİN ULUIŞIK SİBİRYA SAHASI TÜRK DESTANLARINDA YERALTI DÜNYASI Pegem Akademi Yayıncılık
N.A.ALEKSEYEV TÜRK DİLLİ SİBİRYA HALKLARININ ŞAMANİZMİ Kömen Yayınları
A.M.SAGALAYEV GÜNEY SİBİRYA TÜRKLERİNİN GELENEKSEL DÜNYA GÖRÜŞLERİ 3 CİLT Kömen Yayınları
PERVİN ERGUN SİBİRYA TÜRKLERİNİN DESTANLARINDA İYELER Kömen Yayınları
SERGEN ÇİRKİN GÜNEY SİBİRYA ARKEOLOJİSİ VE ŞAMANİZM Yapı Kredi Yayınları
OKTAY BELLİ KIRGIZİSTAN'DA TAŞ BALBAL VE İNSAN BİÇİMLİ HEYKELLER Arkeoloji ve Sanat Yayınları
MIHALY HOPPAL ŞAMANLAR VE SEMBOLLER - KAYA RESMİ VE GÖSTERGEBİLİM Yapı Kredi Yayınları
MEHMET BELPINAR YELKENLER FORA - TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ Berikan Yayınevi
AHMET HALDUN TERZİOĞLU TUĞRUL VE ÇAĞRI BEYLER DEVLET YOLUNDA Panama Yayıncılık
AHMET HALDUN TERZİOĞLU HUNLARIN ÇILGIN TARİHİ - HUNLAR DA ÇILGINDI Panama Yayıncılık
AHMET HALDUN TERZİOĞLU ŞAMAN KIZ Panama Yayıncılık
AHMET HALDUN TERZİOĞLU KÖSEM SULTAN Panama Yayıncılık
AHMET HALDUN TERZİOĞLU TANRININ TÜRKLERE ARMAĞANI OĞUZ KAĞAN Panama Yayıncılık
AHMET HALDUN TERZİOĞLU OĞUZ KAĞAN DESTANI Panama Yayıncılık
AHMET HALDUN TERZİOĞLU GÖKTÜRKLER Panama Yayıncılık
AHMET HALDUN TERZİOĞLU BOZKURT DESTANI Panama Yayıncılık
AHMET HALDUN TERZİOĞLU ATİLLA - GÖK TANRININ BUYRUKÇUSU Panama Yayıncılık
AHMET HALDUN TERZİOĞLU BÜYÜK HUN DEVLETİ'NİN KURUCUSU TEOMAN Panama Yayıncılık
OKTAY SİNANOĞLU BYE BYE TÜRKÇE Kamer Yayınları
YUSUF AKÇURA TÜRKÇÜLÜK Ötüken Neşriyat
YUSUF AKÇURA TÜRKÇÜLÜĞÜN TARİHİ Kutlu Yayınevi
YUSUF AKÇURA TÜRK, CERMEN VE İSLAVLARIN MÜNASEBAT-I TARİHİYELERİ İş Bankası Kültür Yayınları
ZEKİ VELİDİ TOGAN BAŞKURTLARIN TARİHİ İş Bankası Kültür Yayınları
ZEKİ VELİDİ TOGAN UMUMİ TÜRK TARİHİNE GİRİŞ (2 KİTAP) İş Bankası Kültür Yayınları
HÜSEYİN NAMIK ORKUN YERYÜZÜNDE TÜRKLER Bilge Karınca Yayınları
TUNCER GÜLENSOY MANAS DESTANI (TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE) Akçağ Yayınları
TUNCER GÜLENSOY ESKİ TÜRK-MOĞOL KİŞİ ADLARI SÖZLÜĞÜ Bilge Kültür Sanat
AHMET BİCAN ERCİLASUN TÜRK KAĞANLIĞI VE TÜRK BENGÜTAŞLARI Dergah Yayınları
AHMET BİCAN ERCİLASUN NEHİR DESTAN OĞUZNAME (OGUZ BİTİG9 Dergah Yayınları
AHMET BİCAN ERCİLASUN TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE İNCELEMELER Akçağ Yayınları
AHMET BİCAN ERCİLASUN TÜRK'ÜN KAYIP KİTABI ULU HAN ATA Akçağ Yayınları
ALPER ALP HAMDULLAH SUPHİ VE GAGAUZLAR Türk Yurdu Yayınları
EKREM ARIKOĞLU ÇAĞDAŞ HAKAS EDEBİYATI ÖRNEKLERİ Bengü Yayınları
YÜCEL FEYZİOĞLU ŞAMAN KURT İLE BİLGE KURT / HAKAS MASALI Türk Edebiyatı Vakfı - Çocuk
PERVİN ERGUN HAKAS DESTANCILIK GELENEĞİ VE AY HUUCİN Kömen Yayınları
ERHAN AKTAŞ HAKAS DESTAN GELENEĞİ VE KAHRAMANLARI Kömen Yayınları
EKREM ARIKOĞLU HAKAS DESTANLARI 1 TDK Yayınları
ERDAL ŞAHİN HAKAS DESTANI - ALTIN ÇÜŞ Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
ALİ ILGIN HAKAS DESTANLARI 2 - KARA KUZGUN TDK Yayınları
FAZİL GARİFOVİÇ İSHAKOV TUVA DİLİ GRAMERİ SES VE ŞEKİL BİLGİSİ Bengü Yayınları
SALİH MEHMET ARÇIN TUVA DESTANLARI 2 TDK Yayınları
JANYL MYRZA BAPAEVA TUVA ŞAMANİZMİ Kömen Yayınları
GALSAN TSCHINAG BİR TUVA HİKAYESİ VE YENİ ÖYKÜLER Nobel Yaşam
KOLEKTİF TUVA ARAŞTIRMALARI - TUVACA VARYANTLARIN BELGELENMESİ VE TANIMLANMASI Grafiker Yayınları
BUYAN BORBAANAY TUVA DESTANLARI TDK Yayınları
EKREM ARIKOĞLU TUVA TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ TDK Yayınları
HIZIRBEK GAYRETULLAH ALTAY KAZAKLARI - DOĞU TÜRKİSTAN'DAN GÖÇEN TÜRKLER Yazıgen Yayınları
YÜCEL FEYZİOĞLU ALTAY MASALLARI Final Kültür Sanat Yayınları
L.N.TOLSTOY KAZAKLAR Bilge Kültür Sanat
İBRAHİM DİLEK RESİMLİ TÜRK MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ ALTAY-YAKUT Türk Dünyası Vakfı
ALTAY TAYFUN ÖZCAN HAZAR KAĞANLIĞI VE ETRAFINDAKİ DÜNYA Kronik Kitap
İBRAHİM DİLEK ALTAY DESTANLARI 1 TDK Yayınları
İBRAHİM DİLEK ALTAY DESTANLARI 3 TDK Yayınları
L.P.POTAPOV ALTAY ŞAMANİZMİ Kömen Yayınları
İBRAHİM DİLEK ALTAY DESTANLARI 2 TDK Yayınları
NADEJDA PETROVNA DİRENKOVA ALTAY VE TELEÜT TÜRKLERİNDE ŞAMANİZM Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
GAVRİİL VASİLYEVİÇ KSENEFONTOV YAKUT ŞAMANLIĞI Kömen Yayınları
FATİH KİRİŞÇİOĞLU TÜRK DİLİNİN UZAK LEHÇELERİ - ÇUVAŞ TÜRKÇESİ, SAHA/YAKUT TÜRKÇESİ, HALAÇ TÜRKÇE Akçağ Yayınları
AHMET EĞİLMEZ RIDVANOĞLU SAKALAR İSKİTLER AMAZONLAR Yüzleşme Yayınları
MEHMET DİKİCİ SAKALAR Alter Yayıncılık
YÜCEL FEYZİOĞLU HAN İLE YILAN / TATAR MASALI Türk Edebiyatı Vakfı - Çocuk
NEDİM BAKIRCI KIRIM TATAR MASALLARI Kömen Yayınları
MEHMET TURGUT BERBERCAN KIRIM TATAR BİLMECELERİ Derin Yayınları
HÜSEYİN SU ÇAĞDAŞ KIRIM TATAR ÖYKÜSÜ Hece Yayınları
BEKİR ÇOBANZADE TÜRK-TATAR DİL BİLİMİNE GİRİŞ Palet Yayınları
ZEKERİYA KARADAVUT KIRIM TATAR FOLKLORU Kömen Yayınları
EMİNE ATMACA LİTVANYA TATAR TÜRKLERİNE AİT İLM-İ HAL KİTABI Palet Yayınları
SELÇUK KIRBAÇ KIRIM-TATAR ATASÖZLERİ - TÜRKİYE TÜRKÇESİNE AKTARI - DİL İNCELENMESİ Doğu Kitabevi
GÜLAYHAN AQTAY KIRIM KARAYCASI TÜRKÇE SÖZLÜK Kesit Yayınları
ANASTASIA ZHERDIEVA KIRIM EFSANELERİ Son Çağ Yayınları
ERKİN EMET DOĞU TÜRKİSTAN UYGUR AĞIZLARI TDK Yayınları
P.A.KROPOTKİN ASYA'NIN KALBİ DOĞU TÜRKİSTAN İlgi Kültür Sanat Yayınları
İSMAİL DOĞAN ATİLLA'NIN TORUNLARI SEKELLER Yeni Zamanlar Sahaf
NAMIK KEMAL ZEYBEK TÜRK DÜNYASI DEYİNCE Doğan Kitap
NAMIK KEMAL ZEYBEK TÜRK'ÜN İNANCI Doğan Kitap
NAMIK KEMAL ZEYBEK BİLGİ ÇAĞINDA TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI Doğan Kitap
NAMIK KEMAL ZEYBEK KIZILELMA - TÜRKÜN ÜLKÜSÜ Atayurt Yayınevi
YAVUZ BÜLENT BAKİLER AVRUPA'DA TÜRK İZLERİ Yakın Plan Yayınları
NİHAD SAMİ BANARLI TÜRKÇENİN SIRLARI Kubbealtı Neşriyat
WILHELM RADLOFF MANAS Örgün Yayınevi
WILHELM RADLOFF TÜRKLÜK VE ŞAMANLIK Örgün Yayınevi
WILHELM RADLOFF TÜRK BOYLARININ HALK EDEBİYATINDAN ÖRNEKLER TDK Yayınları
WILHELM RADLOFF TÜRKLER Örgün Yayınevi
WOLFRAM EBERHARD ÇİN'İN ŞİMAL KOMŞULARI TTK Yayınları
JEAN PAUL ROUX ESKİ TÜRK MİTOLOJİSİ Bilgesu Yayıncılık
JEAN PAUL ROUX ORTA ASYA'DA KUTSAL BİTKİLER VE HAYVANLAR Kabalcı Yayınevi
JEAN PAUL ROUX MOĞOL İMPARATORLUĞU TARİHİ Dergah Yayınları
JEAN PAUL ROUX ORTA ASYA TARİH VE UYGARLIK Kabalcı Yayınevi
JEAN PAUL ROUX ALTAY TÜRKLERİNDE ÖLÜM Kabalcı Yayınevi
JEAN PAUL ROUX TÜRKLERİN VE MOĞOLLARIN ESKİ DİNİ İşaret Yayınları
JEAN PAUL ROUX TÜRKLERİN TARİHİ Kabalcı Yayınevi
LAZSLO RASONYİ TARİHTE TÜRKLÜK Örgün Yayınevi
JOSEPH DE GUIGNES HUNLARIN, TÜRKLERİN, MOĞOLLARIN VE DAHA SAİR BATI TATARLARININ TARİH-İ UMUMİSİ Ötüken Neşriyat
EDOUARD CHAVANNES BATI TÜRKLERİ - ÇİN KAYNAKLARINA GÖRE Selenge Yayınları
EDOUARD CHAVANNES BATI TÜRKLERİ TARİHİ Töre Yayın Grubu
RENE GROUSSET ASYA'NIN UYANMASI Berikan Yayınevi
RENE GROUSSET BOZKIR İMPARATORLUĞU Ötüken Neşriyat
RENE GROUSSET STEPLER İMPARATORLUĞU - ATİLLA, CENGİZ HAN, TİMUR TTK Yayınları
CAHİT ALPTEKİN TÜRK YAZITLARI Cinius Yayınları
RYSBEK ALİMOV TANRI DAĞI YAZITLARI - ESKİ TÜRK RUNİK YAZITLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Kömen Yayınları
ERHAN AYDIN SİBİRYA'DA TÜRK İZLERİ - YENİSEY YAZITLARI Kronik Kitap
IGOR KORMUŞİN YENİSEY ESKİ TÜRK MEZAR YAZITLARI TDK Yayınları
HATİCE ŞİRİN ESKİ TÜRK YAZITLARI SÖZ VARLIĞI İNCELEMESİ TDK Yayınları
TALAT TEKİN ORHON YAZITLARI TDK Yayınları
HÜSEYİN NAMIK ORKUN ESKİ TÜRK YAZITLARI TDK Yayınları
ERHAN AYDIN ESKİ TÜRK YER ADLARI Bilge Kültür Sanat
ERHAN AYDIN TAŞA KAZINAN TARİH - TÜRKLERİN İLK YAZILI BELGELERİ Kronik Kitap
ERHAN AYDIN TÜRK RUNİK BİBLİYOGRAFYASI Bilge Kültür Sanat
ERHAN AYDIN UYGUR TAZITLARI Bilge Kültür Sanat
ERHAN AYDIN TONYUKUK - TÜRKLERİN BİLGE ATASI Kronik Kitap
ERHAN AYDIN UYGUR KAĞANLIĞI YAZITLARI Kömen Yayınları
AZRA ERHAT İLYADA İş Bankası Kültür Yayınları
AZRA ERHAT MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ Remzi Kitabevi
AZRA ERHAT MAVİ ANADOLU İş Bankası Kültür Yayınları
AZRA ERHAT ODYSSEIA İş Bankası Kültür Yayınları
AZRA ERHAT TROYA MASALI Günışığı Kitaplığı
AZRA ERHAT MAVİ YOLCULUK İş Bankası Kültür Yayınları
HALİKARNAS BALIKÇISI ALTINCI KITA AKDENİZ Bilgi Yayınevi
HALİKARNAS BALIKÇISI ANADOLU TANRILARI Bilgi Yayınevi
HALİKARNAS BALIKÇISI MERHABA AKDENİZ Bilgi Yayınevi
HALİKARNAS BALIKÇISI ANADOLU EFSANELERİ Bilgi Yayınevi
FUAT KÖPRÜLÜ ESKİ TÜRK SANATI VE AVRUPA'YA ETKİSİ Yeni Zamanlar Sahaf
İLBER ORTAYLI TÜRKLERİN BÜYÜKLERİ - ASYA'DAN AVRUPA'YA HAZAR'DAN AKDENİZ'E Kronik Kitap
İLBER ORTAYLI TÜRKLERİN TARİHİ Timaş Yayınları
BAYRAM DURBİLMEZ TÜRK DÜNYASI KÜLTÜRÜ Ötüken Neşriyat
CENGİZ ÖZAKINCI KALEMİN NAMUSU 1 - MAKALELER - TÜRK SAVUN KENDİNİ Otopsi Yayınevi
ŞERAFETTİN TURAN TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Bilgi Yayınevi
İLBER ORTAYLI TÜRKLERİN TARİHİ 2 Timaş Yaynları
MEHMET DİLBAZ KAYBOLAN TARİHİN PEŞİNDE Timaş Yaynları
SULTANİYELİ JOHANNES TİMUR'UN SARAYINDA Kronik Kitap
CANSU CANAN ÖZGEN TÜRKLERİN SERÜVENİ Kronik Kitap
CANSU CANAN ÖZGEN OSMANLI'NIN ŞİFRELERİ Timaş Yayınları
CANSU CANAN ÖZGEN SELÇUKLU'NUN ŞİFRELERİ Kronik Kitap
PELİN ÇİFT OSMANLI'YI ÖĞRENİYORUM Genç Destek
PELİN ÇİFT İSTANBUL'UN GİZLİ TARİHİ Destek Yayınları
PELİN ÇİFT AYASOFYA'NIN GİZLİ TARİHİ Destek Yayınları
MEHMET ERSAN TÜRKLERİN KAYIP YÜZYILI - BEYLİKLER DEVRİ Timaş Yayınları
JOHN MAN GEÇMİŞİN VE GELECEĞİN HÜKÜMDARI SELAHADDİN EYYUBİ Say Yayınları
MERYEM GÜRBÜZ CELALEDDİN HARZEMŞAH Erdem Yayınları
MUSTAFA ALİCAN DOĞUNUN VE BATININ BÜYÜK SULTANI: ALPARSLAN Timaş Yayınları
MEHMET ALİ KAYA TÜRKİYE'NİN ESKİ ÇAĞ TARİHİ Bilge Kültür Sanat
ÇAĞATAY ULUÇAY İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Ötüken Neşriyat
AHMET ÖZDEMİR MOĞOL İSTİLASI İz Yayıncılık
MELEK ÖZYETGİN İSLAM ÖNCESİ UYGURLARDA TOPRAK HUKUKU Ötüken Neşriyat
ÜMİT HASSAN ESKİ TÜRK TOPLUMU ÜZERİNE İNCELEMELER Doğu Batı Yayınları
GÜRBÜZ AZAK BÜTÜN SIRLARIYLA TÜRKLER Babıali Kültür
İLYAS TOPSAKAL İDİL BULGARLARI VE İSLAMİYET Ötüken Neşriyat
EKREM HAYRİ PEKER YEŞİM TAŞI ÖN TÜRKLER VE TÜRK TARİHİNDEN KESİTLER Kastaş Yayınları
ADNAN NUR BAYKAL TÜRKLERİN STRATEJİ SERÜVENİ Sistem Yayıncılık
HAVA SELÇUK SELENGE'DEN TUNA'YA TÜRK KÜLTÜR TARİHİNE DAİR NOTLAR Kitap Arası
HÜSEYİN ACIR BOZAHMETLİ YÖRÜKLERİ Gece Kitaplığı
FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ TÜRK TARİHİNDEN SAYFALAR İnkilap Kitabevi
EBUL GAZİ BAHADIR HAN TÜRK'ÜN SOY AĞACI İlgi Kültür Sanat Yayınları
EKBER NECEF HAZAR ÖTESİ TÜRKMENLERİ Kaknüs Yayınları
HALİL BERKTAY TÜRKİYE TARİHİ 1 -OSMANLI DEVLETİNE KADAR TÜRKLER Cem Yayınevi
SAKIP SABANCI MÜZESİ 17. YÜZYIL AVRUPASI'NDA TÜRK İMAJI Sakıp Sabancı Müzesi
MUSA QASIMLI AZERBAYCAN Kaknüs Yayınları
YILMAZ ÖZAKPINAR İSLAM MEDENİYETİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ötüken Neşriyat
NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU ALPERENLER DESTANI Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
OSMAN TURAN SELÇUKLULAR TARİHİ VE TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ Ötüken Neşriyat
YAŞAR BEDİRHAN SELÇUKLULAR VE KAFKASYA Nobel Akademik Yayıncılık
ŞEMSEDDİN SAMİ ORHUN ABİDELERİ Akçağ Yayınları
VASSILIJ VILADIMIROVIC BARTHOLD ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Divan Kitap
METİN ERENDOR TÜRK ORDUSU TARİHİ Bilgeoğuz Yayınları
TUĞRUL KİHTİR 1000 YIL - SELÇUKLU'DAN OSMANLI'YA BU TOPRAĞIN ÖYKÜSÜ Boyut Yayın Grubu
İLYAS KEMALOĞLU RUSLARIN GÖZÜYLE TÜRKLER Kaknüs Yayınları
TUNCER BAYKARA TÜRK ADININ ANLAMI Bilge Kültür Sanat
BİLAL ŞİMŞİR BALKAN SAVAŞLARINDA RUMELİ TÜRKLERİ Bilgi Yayınevi
NURULLAH ÇETİN TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Nobel Akademik Yayıncılık
EDWARD TRYJARSKI TÜRKLER VE ÖLÜM Pinhan Yayıncılık
OSMAN YALÇIN TÜRK HAVA GÜCÜ İş Bankası Kültür Yayınları
EROL KARABULUT URQUN (ORHUN) YAZITLARI "YENİDEN" Maviağaç Yayınları
KONSTANTIN PORPHYROGENITUS DE ADMINISTRANDO IMPERO Post Yayınevi
FATİH KERİMİ KIRIM'A SEYAHAT Post Yayınevi
LÜTFİ BERGEN TÜRK'ÜN KANADI AT Yazıgen Yayınları
YUSUF AKBABA TÜRKİYE'DE ESKİ TÜRK TARİHÇİLİĞİ Yazıgen Yayınları
GÜLÇİN ÇANDARLIOĞLU SARI UYGURLAR VE KANSU BÖLGESİ KABİLELERİ Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
ŞERAFEDDİN YALTKAYA ARAPLARIN GÖZÜYLE TÜRKLER (9.-12.YÜZYILLAR) Büyüyenay Yayınları
TARKAN SUÇIKAR ERTUĞRUL BEY VE DİRİLİŞE DOĞRU Panama Yayıncılık
FATİH BALCI TÜRK KÜLTÜR TARİHİNDE BOĞA-ÖKÜZ Hiperlink Yayınları
AHMET SEYREK TÜRK-MEDENİYETE YÖN VEREN UYGARLIKLAR Mavi Çatı Yayınları
HALİT ERDEM OKSAÇAN KAVİMDEN ULUSA TÜRKLER Tekin Yayınevi
GONCA KUZEY DEMİR SİBİRYA'NIN SÖNEN IŞIĞI YUKAGİRLER VE MASALLARI Grafiker Yayınları
MAYRAMGÜL DIYKANBAYEVA KIRGIZLARDA ATALAR KÜLTÜ Kömen Yayınları
ENVER BEHNAN ŞAPOLYO KILIÇ ARSLAN Ötüken Neşriyat
ORHAN TÜRKDOĞAN GÜNÜMÜZDE KARAMAN VE HAZAR TÜRKLERİ IQ Kültür Sanat Yayıncılık
REŞAD EKREM KOÇU TARİHİMİZDE KAHRAMANLAR Doğan Kitap
OKTAY ÖKSÜZOĞLU DÜNÜYLE BUGÜNÜYLE KIBRIS TÜRKLERİ Hamle Yayınevi
PIERRE LOTI TÜRKLER ÜZERİNE MAKALELER Der Yayınları
TUĞRUL ÇELİK TÜRK KÜLTÜRÜNDE KURT İZLERİ İleri Yayınları
TARKAN SUÇIKAR ERTUĞRUL GAZİ Yediveren Yayınları
ÜMİT ŞIRACI MİTOLOJİLERLE DERİN DENİZLİ Kömen Yayınları
NURAY BİLGİLİ GÖK TANRININ GÖLGESİ ŞAMAN - TÜRKLERDE ŞAMANİZM Kripto Basın Yayın
NURAY BİLGİLİ TÜRKLERDE 5 ELEMENT Kripto Basın Yayın
NURAY BİLGİLİ TÜRK MİTOLOJİSİ Kripto Basın Yayın
NURAY BİLGİLİ TÜRKLERİN KOZMİK SEMBOLLERİ TAMGALAR Hermes Yayınları
BAHAEDDİN ÖGEL TÜRKLERDE DEVLET ANLAYIŞI Ötüken Neşriyat
BAHRİYE ÜÇOK İSLAM DEVLETLERİNDE TÜRK NAİBELERİ VE KADIN HÜKÜMDARLAR Bilge Kültür Sanat
WARWICK BALL ROMANIN SULTANLARI - TÜRKLERİN DÜNYAYA YAYILIŞI Ayrıntı Yayınları
VARİS ABDURRAHMAN ÇAKAN ORTA ASYA TÜRK TARİHİNE GİRİŞ CİLT:1 A Kitap
MURAT KAVAKLI TÜRK TARİHİNİN BAĞLANTILARI İrfan Yayınevi
FUAT BOZKURT TÜRK İMGESİ Kaynak Yayınları
ZÜLKÜF ORUÇ BALKANLARDA "TÜRK" OLMAK Vadi Yayınları
HASAN YILMAZ MEMLÜKLER VE MEMLÜK HALİFELERİ Elips Kitapları
ZEHRA GENÇEL EFE ANADOLU TÜRK KÜLTÜRÜNDE MUMYALAMA Çizgi Kitabevi
NİLAY ERTÜRK TÜRKLERDE GİYİM KUŞAM Hayalperest Yayınevi
HASAN GÖKTÜRK ERDOĞAN TÜRK TÖRESİ Karakum Yayınları
AHMET NURULLAH TÜRKLERİN SAVAŞ SANATI İletişim Yayınları
DENİS SİNOR ERKEN İÇ ASYA TARİHİ Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
FARUK SÜMER TÜRK DEVLETLERİNDE ŞAHIS ADLARI 1-2 CİLT TTK Yayınları
FARUK SÜMER ESKİ TÜRKLERDE ŞEHİRCİLİK TTK Yayınları
FARUK SÜMER İSLAM KAYNAKLARINA GÖRE MALAZGİRT SAVAŞI Okçular Vakfı
KOLEKTİF OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE TÜRK OKÇULUĞU Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
LEONID PAVLOVIC POTAPOV ALTAYLILAR Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
NADEJDA PETROVNA DİRENKOVA SİBİRYA HALKLARININ ŞAMAN KOSTÜMÜ Bilgeoğuz Yayınları
CENGİZ BALCI TÜRK DEVLET TÖRESİ Kriter Yayınları
GONCA KUZAY DEMİR KOSOVA TÜRK MASALLARI Gece Akademi
KOLEKTİF DOKUZ OĞUZLAR VE OĞUZLAR ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Bilge Kültür Sanat
EROL KÜRKÇÜOĞLU TÜRKLERİN SİYASİ TARİHİ (M.Ö.3-M.S.12) Ötüken Neşriyat
MARCEL BRION HUNLARIN HAYATI Timaş Yayınları
MURAT TURAL SELÇUKLULAR FRANKLAR - ORTA ÇAĞ'DA İSLAM'IN KILICI VE HIRİSTİYANLIĞIN ÇEKİCİ Kaknüs Yayınları
YUNUS HAMZAOĞLU BALKAN TÜRKLÜĞÜ 3 CİLT Kaknüs Yayınları
CAHİT BİLİM OSMANLI DIŞ İLİŞKİLERİ & SEFARETLER ELÇİLİKLER-ANLAŞMALAR Bilimya Yayınları
MURAT TARHAN HİKAYELERLE OSMANLI TARİHİ ÖĞRETİMİ Çizgi Kitabevi
YAVUZ BAHADIROĞLU SULTAN-I CİHAN ABDÜLHAMİD HAN Nesil Yayınları
TAYYİB GÖKBİLGİN OSMANLI-MACAR İLİŞKİLERİ & AVRUPA'DA İKTİDAR MÜCADELESİ Kronik Kitap
SAİT BAŞER KÖK TENGRİ - GÖK TANRI'NIN SIFATLARINA ESMA'ÜL HÜSNA AÇISINDAN BAKIŞ İrfan Yayınevi
MEVLÜDE DİDEM MALÇOK TENGRİ - YAŞAMIN RENGİ İkinci Adam Yayınları
UMUT SAZÇALAR YAŞAYAN TENGRİCİLİK Kutlu Yayınevi
AFET İNAN ATATÜRK HAKKINDA HATIRALAR VE BELGELER İş Bankası Kültür Yayınları
AFET İNAN PİRİ REİS'İN HAYATI VE ESERLERİ TTK Yayınları
AFET İNAN MEDENİ BİLGİLER VE M. KEMAL ATATÜRK'ÜN EL YAZILARI TTK Yayınları
AFET İNAN ATATÜRK'TEN MEKTUPLAR TTK Yayınları
NECDET SEVİNÇ ESKİ TÜRKLERDE KADIN VE AİLE Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
SERAP YEŞİLTUNA TÜRK KÜLTÜRÜNÜN KADIN KAHRAMANLARI & CUMHURİYET DÖNEMİ İleri Yayınları
NECATİ GÜLTEPE TÜRK KADIN TARİHİNE GİRİŞ Ötüken Neşriyat
ASUMAN GÜNEŞ OĞUZ GRUBU TÜRK KAHRAMANLIK DESTANLARINDA KADIN Kurgan Edebiyat
METİN ALPARSLAN HİTİTLER - BİR ANADOLU İMPARATORLUĞU Yapı Kredi Yayınları
J.G.MACQUEEN HİTİTLER VE HİTİT ÇAĞINDA ANADOLU Arkadaş Yayınları
BIRGIT BRANDAU HİTİTLER - BİLİNMEYEN BİR DÜNYA İMPARATORLUĞU Arkadaş Yayınları
TACİSER TÜFEKÇİ SİVAS FRİGLER - MİDAS'IN ÜLKESİNDE, ANITLARIN GÖLGESİNDE Yapı Kredi Yayınları
MUZAFFER DEMİR LİDYALILAR - MYTHOS'TAN LOGOS'A TTK Yayınları
GÜNGÖR KARAUĞUZ HİTİT MİTOLOJİSİ Çizgi Kitabevi
YÜKSEL GÜNGÖR İLK ÇAĞ ANADOLU MEDENİYETLERİ Umuttepe Yayınları
BAKİYE YÜKMEN ANADOLU MEGALİTLERİ Arkeoloji ve Sanat Yayınları
YÜKSEL GÜNGÖR ANADOLU TARİHİ - M.Ö. 5.-M.S. XV. YÜZYIL Umuttepe Yayınları
EKREM AKURGAL ANADOLU KÜLTÜR TARİHİ Phoenix Yayınevi
TAMARA TALBOT RICE ANADOLU SELÇUKLU TARİHİ Nobel Akademik Yayıncılık
FARABİ KİTABÜ'L-MİLLE DİN ÜZERİNE İş Bankası Kültür Yayınları
FARABİ İLİMLERİN SAYIMI İş Bankası Kültür Yayınları
FARABİ MANTIĞA GİRİŞ RİSALELERİ Litera Yayıncılık
FARABİ İDEAL DEVLET İş Bankası Kültür Yayınları
FARABİ MANTIKTA KULLANILAN LAFIZLAR Litera Yayıncılık
İBN-İ SİNA FELSEFE RİSALESİ İbn-i Sina Yayınları
EMİNE SONNUR ÖZCAN BİLGİNLER BİLGİNİ İBN-İ SİNA Ötüken Neşriyat
ULUĞ BEY ULUĞ BEY'İN ASTRONOMİ CETVELLERİ Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.
SUPHİ SAATÇİ MİMAR SİNAN - BİR OSMANLI MUCİZESİ Ötüken Neşriyat
SERAP EKİZLER SÖNMEZ MİMAR SİNAN CAMİLERİ VE İSLAM SANATINDA GEOMETRİK DESENLER Klasik Yayınları
AYNUR DURUKAN ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ SANAT BİBLİYOGRAFYASI AKM Yayınları
DOĞAN KUBAN SELÇUKLU ÇAĞINDA ANADOLU SANATI Yapı Kredi Yayınları
ALİ ALPASLAN OSMANLI HAT SANATI TARİHİ Yapı Kredi Yayınları
BANU MAHİR OSMANLI MİNYATÜR SANATI Kabalcı Yayınevi
MATRAKÇI EFKAN ÇALIŞ OSMANLI CENK SANATI MATRAK Kişisel Yayın
ERKAN GÖKSU TÜRK HÜKÜMDARLIK SANATI Kronik Kitap
DOĞAN KUBAN TÜRK VE İSLAM SANATI ÜZERİNE DENEMELER Arkeoloji ve Sanat Yayınları
HÜSEYİN KILIÇKAN ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA TÜRK BEZEME SANATI VE ÖRNEKLERİ İnkilap Kitabevi
REMZİ OĞUZ ARIK TÜRK SANATI VE ARKEOLOJİSİ YAZILARI Dergah Yayınları
YILDIZ CIBIROĞLU TÜRK SANATINDA GİZLİ YÜZ Arkeoloji ve Sanat Yayınları
ERDEM YÜCEL İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI Arkeoloji ve Sanat Yayınları
YUSUF HAS HACİP KUTATGU BİLİG Türk Dünyası Vakfı
KAŞGARLI MAHMUT DİVANÜ LÜGATİ'T TÜRK İnkilap Kitabevi
CEVAT ŞENOL ATATÜRK VE TÜRK TARİHİ Yılmaz Basım
AYKUT ÇINAROĞLU ATATÜRK VE ALACAHÖYÜK Yüksel İnşaat
NERİMAN GÖRGÜNAY GELENEKSEL TÜRK GİYİM TARİHİ Sergi Yayınevi
YILMAZ GÜLCAN TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Alfa Aktüel Yayınları
ERDEM AYDIN DÜNYA VE TÜRK TIP TARİHİ Güneş Tıp Kitabevi
E. ECKHART MACARİSTAN TARİHİ TTK Yayınları
ALAADDİN ATA MELİK CÜVEYNİ TARİH-İ CİHAN GÜŞA TTK Yayınları
NALAN TÜRKMEN ORTA ASYA TÜRKMEN HALILARI İLE TARİHİ ANADOLU TÜRK HALILARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ AKM Yayınları
TUNCER BAYKARA ATATÜRK VE XX. YÜZYIL TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI IQ Kültür Sanat Yayıncılık
CEVAT ÜLKEKUL TÜRK SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ ÇALIŞMALARININ 1909 ÖNCESİ TARİHİ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
VASILIJ VLADIMIROVIC BARTHORD TÜRK-MOĞOL ULUSLARI TARİHİ TTK Yayınları
ALTAY S. AMANJOLOV TÜRK FİLOLOJİSİ VE YAZI TARİHİ Ötüken Neşriyat
GEORG OSTROGORSKY BİZANS DEVLETİ TARİHİ TTK Yayınları
GEZA FEHER BULGAR TÜRKLERİ TARİHİ TTK Yayınları
WOLFRAM EBERHARD ÇİN TARİHİ TTK Yayınları
ANDREY NIKOLAYEVICH KONONOV TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ Multilingual Yabancı Dil Yayınları
BİLAL GÖK ABBASİLER VE TÜRK TARİHİ SD Yayınevi
ÜNAL SIĞRI TÜRKLERDE YÖNETİM GELENEKLERİ VE TÜRK YÖNETİM TARİHİ IQ Kültür Sanat Yayıncılık
SAADETTİN GÖMEÇ TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TOPLULUKLARI TARİHİ Akçağ Yayınları
REFİK AHMET SEVENGİL TÜRK TİYATROSU TARİHİ Alfa Yayınları
ELİF KÖK TÜRK SANATINDA ASYA - SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA İSLAM ÖNCESİ Kitabevi Yayınları
VASILIJ VLADIMIROVIC BARTHORD ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Divan Kitap
GIOVANNI SCOGNAMILLO TÜRK SİNEMA TARİHİ Kabalcı Yayınevi
AHMET ATİLLA ŞENTÜRK ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ METİNLERİ Dergah Yayınları
HALİL İNALCIK OSMANLI TARİHİNDE İSLAMİYET VE DEVLET İş Bankası Kültür Yayınları
HALİL İNALCIK OSMANLI VE AVRUPA - OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA TARİHİNDEKİ YERİ Kronik Kitap
HALİL İNALCIK OSMANLI İMPARATORLUĞU (2 CİLT) Kronik Kitap
HALİL İNALCIK DEVLET-İ ALİYYE - OSMANLI İMPARATORLUĞU ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR - III (KÖPRÜLÜLER DEVRİ) İş Bankası Kültür Yayınları
HALİL İNALCIK TARİHE DÜŞÜLEN NOTLAR (2 CİLT) Timaş Yayınları
HALİL İNALCIK DEVLET-İ ALİYYE - OSMANLI İMPARATORLUĞU ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR - IV (AYANLAR, TANZİMAT, MEŞRUTİYET) İş Bankası Kültür Yayınları
HALİL İNALCIK DOĞU BATI / MAKALELER 2 Doğu Batı Yayınları
HALİL İNALCIK TANZİMAT VE DEĞİŞİM SÜRECİNDE OSMANLI İMPARATORLUĞU İş Bankası Kültür Yayınları
HALİL İNALCIK DOĞU BATI / MAKALELER 1 Doğu Batı Yayınları
HALİL İNALCIK OSMANLI VE MODERN TÜRKİYE Timaş Yayınları
HALİL İNALCIK OSMANLI İDARE VE EKONOMİ TARİHİ İslam Araştırmaları Merkezi
HALİL İNALCIK OSMANLILAR - FÜTÜHAT, İMAPARATORLUK, AVRUPA İLE İLİŞKİLER Timaş Yayınları
HALİL İNALCIK İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE Kronik Kitap
HALİL İNALCIK TÜRKLÜK MÜSLÜMANLIK VE OSMANLI MİRASI Kırmızı Yayınları
HALİL İNALCIK TANZİMAT VE BULGAR MESELESİ Kronik Kitap
HALİL İNALCIK OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN EKONOMİK VE SOSYAL TARİHİ - 1 İslam Araştırmaları Merkezi
HALİL İNALCIK DEVLET-İ ALİYYE - OSMANLI İMPARATORLUĞU ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR - II Kronik Kitap
HALİL İNALCIK OSMANLI TARİHİNDE EFSANE VE GERÇEKLER Kronik Kitap
HALİL İNALCIK FATİH DEVRİ ÜZERİNE TETKİKLER VE VESİKALAR 1 TTK Yayınları
FATİH SULTAN MEHMET HAN İş Bankası Kültür Yayınları
HALİL İNALCIK KURULUŞ VE İMPARATORLUK SÜRECİNDE OSMANLI - DEVLET KANUN DİPLOMASİ Timaş Yayınları
HALİL İNALCIK KURULUŞ - OSMANLI TARİHİNİ YENİDEN YAZMAK Hayy Kitap
HALİL İNALCIK OSMANLI İMPARATORLUĞU - TOPLUM VE EKONOMİ Eren Yayıncılık
HALİL İNALCIK OSMANLILAR VE HAÇLILAR Alfa Yayınları
HALİL İNALCIK ATATÜRK VE DEMOKRATİK TÜRKİYE Kırmızı Yayınları
HALİL İNALCIK KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI SULTANLARI (1302-1481) İslam Araştırmaları Merkezi
HALİL İNALCIK OSMANLI'DA DEVLET HUKUK ADALET Eren Yayıncılık
BERNARD LEWIS ATATÜRK Borusan Kültür ve Sanat Yay.
ÜMİT DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANLARI Kripto Basın Yayın
TURGUT ÖZAKMAN 1881-1938 ATATÜRK, KURTULUŞ SAVAŞI VE CUMHURİYET KRONOLOJİSİ Bilgi Yayınevi
ORHAN BAYRAK KURTULUŞ SAVAŞI VE ATATÜRK Kastaş Yayınları
BURHAN SAYILIR TÜRK KURMAY SUBAYLARININ GÖZÜYLE ÇANAKKALE SAVAŞI Salyangoz Yayınları
NURİ BALCI ÇANAKKALE SAVAŞI - DENİZ, KARA SAVAŞLARI VE CEPHE GERİSİ (1915) Remzi Kitabevi
TURGUT ÖZAKMAN ÇANAKKALE GEÇİLMEZ Bilgi Yayınevi
TURGUT ÖZAKMAN ŞU ÇILGIN TÜRKLER Bilgi Yayınevi
AZİZ SANCAR AZİZ SANCAR - HAYATI VE BİLİMİ TUBİTAK Yayınları
ORHAN BURSALI AZİZ SANCAR VE NOBELİN ÖYKÜSÜ Kırmızı Kedi Yayınları
EMRULLAH ÖZDEMİR BOZKIRIN KUTLU DESTANI ERGENEKON Panama Yayıncılık
MUSTAFA KARNAS ERGENEKON DESTANI - MİTOLOJİ VE TARİH DİZİSİ Anonim Yayıncılık
MUSTAFA KARNAS DAĞDAN ÇIKIŞ DESTANI ERGENEKON Akıltaşı Yayıncılık
AYŞE SEVİM ERGENEKON DESTANI Zambak Yayınları
ŞURUBU KAYHAN MANAS DESTANI İNCELEMELERİ Bengü Yayınları
TUNCER GÜLENSOY MANAS DESTANI Akçağ Yayınları
GERALDINE McCAUGREAN GILGAMIŞ DESTANI Martı Çocuk Yayınları
NURAY ERTIĞRAK KÖROĞLU DESTANI Herdem Kitap
MEHMET ÇERİBAŞ KIRGIZ TÜRKLERNİN DESTANCILIK GELENEĞİ VE ER SOLTONOY DESTANI Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
ZEKİ BÜYÜKTANIR PİR SULTAN BADAL DESTANI Can Yayınları
LOKMAN ERDEMİR ÇANAKKALE - BİR MİLLETİN VAROLUŞ DESTANI Çamlıca Basım Yayın
ZEKİ BÜYÜKTANIR BİR HİTİT DESTANI TİLGARİMO - TEGARAMMA Can Yayınları
JEAN MUZI GILGAMIŞ DESTANI Arkadaş Yayınları
İSMAİL ZEKİ EYÜBOĞLU GILGAMIŞ DESTANI Özgür Yayınları
MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU YARATILIŞ VE TÜREYİŞ - TÜRK DESTANI (KÜLTÜR DİZİSİ 7) İrfan Yayınevi
ZUHAL KARGI ÖLMEZ OĞUZNAME KAYNAĞI OLARAK ŞECERE-Yİ TERAKİME Bilgesu Yayıncılık
NECATİ DEMİR OĞUZNAME (KAZAN NÜSHASI) Kesit Yayınları
NECATİ DEMİR ANADOLU'DAN TÜRK ÇOCUK OYUNLARI H Yayınları
EBUL GAZİ BAHADIR HAN TÜRK'ÜN SOY KÜTÜĞÜ Altınordu Yayınları
NECATİ DEMİR DEDE KORKUT DESTANI Ötüken Neşriyat
NECATİ DEMİR TÜRK NİNNİLERİ Sarkaç Yayınları
NECATİ DEMİR DANİŞMEND GAZİ DESTANI Ötüken Neşriyat
NECATİ DEMİR TÜRK EFSANELERİ CİLT:1-2 Edge Akademi Yayıncılık
NECATİ DEMİR BATTALNAME Hece Yayınları
NECATİ DEMİR ANADOLU TÜRK MASALLARINDAN DERLEMELER Ötüken Neşriyat
NECATİ DEMİR TÜRKLÜĞÜN BİNLECE YILLIK ANAYASASI: OĞUZ KAĞAN TÖRESİ (VASİYETLERİ VE ÖĞÜTLERİ) Ötüken Neşriyat
NECATİ DEMİR TÜRK MANİLERİ Gazi Kitabevi
MUSTAFA AÇA OĞUZNAMECİLİK GELENEĞİ ANDALIP OĞUZNAMESİ Kömen Yayınları
RÖVŞEN ALİZADE TÜRK MİTOLOJİSİNDE KÜLTLER İstanbul Aydın Üniversitesi Yay.
FRANZ ALTHEİM ASYA'NIN AVRUPA'YA ÖĞRETTİĞİ Özne Yayınları
M.İ.ARTOMONOV HAZAR TARİHİ Selenge Yayınları
OKTAY ASLANAPA TÜRK SANATI Remzi Kitabevi
NEVZAT METİN ÇAĞDAŞ TÜRK PLASTİK SANATLARINDAN BİR KESİT - SANAT TARİHİ ANSİKLOPEDİSİ 2 CİLT Bilim Sanat Galerisi Yayınları
KAĞAN GÜNER MODERN TÜRK SANATININ DOĞUŞU Kaynak Yayınları
GÜNSEL RENDA TÜRK PLASTİK SANATLARI TARİHİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ A.Ö.F.
AYLA ERSOY 500 TÜRK SANATÇISI Altın Kitaplar
KOLEKTİF TÜRK PLASTİK SANATLARI Bilim Sanat Galerisi Yayınları
DOĞAN KUBAN TÜRK AHŞAP KONUT MİMARİSİ İş Bankası Kültür Yayınları
ÇİNGİZ GARAŞARLI TRUVALILAR VE ETRÜSKLER TÜRK İDİLER Kömen Yayınları
FRIEDHALM PRAYON ETRÜSKLER TARİH DİN VE KÜLTÜR Alfa Yayınları
JEAN PAUL THUILLIER ETRÜSKLER YKY Yayınları
ADİLE AYDA ETRÜSKLER TÜRK MÜ İDİ? Nokta Kitap
ADİLE AYDA TÜRKLERİN İLK ATALARI Türkiye Kitabevi
OKTAY ASLANAPA TÜRK SANATI 1 - BAŞLANGICINDAN BÜYÜK SELÇUKLULARIN SONUNA KADAR MEB Yayınları
WILLIAM HERBERT ATTİLA - HUNLARIN HÜKÜMDARI VE ATALARI İlya YayınLarı
NEJAT DİYARBEKİRLİ HUN SANATI Yeni Zamanlar Sahaf
LAZSLO RASONYİ DOĞU AVRUPA'DA TÜRKLÜK Selenge Yayınları
KAMAL ABDULLA GİZLİ DEDE KORKUT Ekin Kitabevi Yayınları
MEHMET AÇA KAZAK TÜRKLERİNİN DESTANLARI VE DESTANCILIK GELENEĞİ Kömen Yayınları
FUZULİ BAYAT KORKUT ATA: MİTOLOJİDEN GERÇEĞE DEDE KORKUT Karam Yayınları
HELMUT BOOR TARİHTE EFSANEDE VE KAHRAMANLIK DESTANLARINDA ATTİLA Kültür Bakanlığı Yayınları
NEVZAT ÖZKAN GAGAVUZ DESTANLARI TDK Yayınları
HAMİDE DEMİREL TÜRK DESTANLARINDA GÜZELLİK,DESTAN,MASAL VE DİN UNSURLARI İLE YABANCI DESTANLARDA TÜRK KAHRAMANLARI Ötüken Neşriyat
METİN ERGUN ALTAY TÜRKLERİNİN KAHRAMANLIK DESTANI: ALIP MANAŞ Kültür Bakanlığı Yayınları
METİN ERGUN BAŞKURT HALK DESTANLARI Türksoy Yayınları
RÜSTEM SULTİ EDİGEY DESTANI Türksoy Yayınları
TEKİN TALAT ORHON YAZITLARI TDK Yayınları
ÜÇLER BULDUK TÜRK TARİHÇİLİĞİNE KATKILAR Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
ABDULLAH GÜNDOĞDU ÜMMETTEN MİLLETE IQ Kültür Sanat Yayıncılık
KONURALP ERCİLASUN TÜRK TARİHİNDE ASYA HUNLARI - BİRİNCİ HAKİMİYET DÖNEMİ Dergah Yayınları
ABAR KUNANBAYEV ŞİİRLER Türk Dünyası Vakfı
ABAR KUNANBAYEV NASİHATLER (KARA SÖZLER) Türk Dünyası Vakfı
AHMET YESEVİ DİVAN-I HİKMET'TEN SEÇMELER Yeni Zamanlar Sahaf
AHMET YESEVİ AÇIKLAMALI DİVAN-I HİKMET Sağlam Yayınları
JEANNINE DAVIS KIMBALL SAVAŞÇI KADINLAR AMAZONLAR İleri Yayınları
EKREM AKURGAL ANADOLU UYGARLIKLARI Phoenix Yayınevi
EKREM AKURGAL HATTİ VE HİTİT UYGARLIKLARI Phoenix Yayınevi
OSMAN KOÇAK AŞK DİRLİĞİ YUNUS EMRE Dorlion Yayınevi
CAHİT ÖZTELLİ YUNUS EMRE - YAŞAMI VE TÜM ŞİİRLERİ Özgür Yayınları
MUSTAFA KARA TASAVVUF KÜLTÜRÜ Anadolu Ay Yayınları
NUMAN ERCİYES OSMANLI'DA İLK GÖZLEMEVİNİN KURUCUSU TAKİYÜDDİN Muştu Yayınları
HASAN ERİMEZ BİN YILIN GÖÇÜ - ALPLER ÇAĞI Ötüken Neşriyat
CENGİZ AYTMATOV TOPRAK ANA Ötüken Neşriyat
CENGİZ AYTMATOV GÜN OLUR ASRA BEDEL Ötüken Neşriyat
ROGER FINCH TEPEGÖZ, OEDİPUS, BODONCAR Ötüken Neşriyat
HAMİDE DEMİREL TÜRK DESTANLARININ ANA UNSURLARI Ötüken Neşriyat
MEHMED NİYAZİ TÜRK TARİH FELSEFESİ Ötüken Neşriyat
HALİL ERSOYLU TÜRK KÜLTÜRÜNDE KUŞLAR Ötüken Neşriyat
PETER B. GOLDEN DÜNYA TARİHİNDE ORTA ASYA Ötüken Neşriyat
KEVSER GÜRCAN KUTSAL ŞAMAN ELBİSELERİ Ötüken Neşriyat
ARSLAN TEKİN YERİN VE GÖĞÜN OĞLU METE HAN - HUNLARIN TARİHİ Kariyer Yayıncılık
HALİL KANARGI ÇİÇİ HAN Kariyer Yayıncılık
NEMAT KELİMBETOV TÜRK HALKLARININ ORTAK EDEBİ ESERLERİ Bilge Kültür Sanat
ENVER KONUKÇU KUŞAN VE AKHUNLAR TARİHİ Atatürk Üniversitesi Yayınları
ERDOĞAN MERÇİL AFGANİSTAN VE HİNDİSTAN'DA BİR TÜRK DEVLETİ GAZNELİLER Bilge Kültür Sanat
SEYFULLAH ERKMEN BİR CİHANGİR PADİŞAH YILDIRIM BAYEZİD Akıl Fikir Yayınları
YILMAZ ÖZTUNA YAVUZ SULTAN SELİM Ötüken Neşriyat
AHMET MUSTAFA AKKAYA YAVUZ SULTAN SELİM İlgi Kültür Sanat Yayınları
MUAMMER YILMAZ CİHANGİR SULTAN - YAVUZ SULTAN SELİM Elit Yayınları
İBRAHİM ARTUK KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ADINA BASILAN SİKKELER TTK Yayınları
YILMAZ ÖZTUNA KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Ötüken Neşriyat
MUAMMER YILMAZ BAĞDAT FATİHİ IV. MURAT Nüve Kültür Merkezi
VAHİD ÇABUK YASAKLARIN SULTANI IV. MURAT Emre Yayınları
TURAN OFLAZOĞLU IV. MURAT İz Yayıncılık
LALE ARSLAN MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI İSMET İNÖNÜ Halk Kitabevi
ŞERAFETTİN TURAN İSMET İNÖNÜ: YAŞAMI, DÖNEMİ VE KİŞİLİĞİ Bilgi Yayınevi
MUSTAFA BİLGEHAN TANIKLARIN ANILARIYLA İSMET İNÖNÜ - SÖZLER VE DERSLER Doğan Kitap
PARS TUĞLACI İSMET İNÖNÜ: TÜRKİYE CUMHUTİYETİ'NİN İKİNCİ CUMHURBAŞKANI Etik Yayınları
SABAHATTİN SELEK İSMET İNÖNÜ: HATIRALAR Bilgi Yayınevi
FAHRETTİN ALTAY 10 YIL SAVAŞ VE SONRASI Eylem Yayınları
FAHRETTİN ALTAY ÇANAKKALE HATIRALARI - 2 CİLT Arma Yayınları
RAHMİ AKBAŞ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1876-1950 Ötüken Neşriyat
CEVAT ŞENOL MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Halk Kitabevi
ABDURRAHİM BALCIOĞLU FEVZİ ÇAKMAK - BÜYÜK MEHMETÇİK Toker Yayınları
VELİ YILMAZ FEVZİ ÇAKMAK Kastaş Yayınları
FEVZİ ÇAKMAK BATI RUMELİ'Yİ NASIL KAYBETTİK? İş Bankası Kültür Yayınları
FEVZİ ÇAKMAK RUMELİ'DE SON DEMLER VE ÖTESİ (2 CİLT) Kopernik Kitap
ALİ FUAT CEBESOY MİLLİ MÜCADELE HATIRALARI Temel Yayınları
ALİ FUAT CEBESOY KUVA-YI MİLLİYE'NİN İÇYÜZÜ Temel Yayınları
ALİ FUAT CEBESOY BİLİNMEYEN HATIRALAR Temel Yayınları
AYFER ÖZÇELİK ALİ FUAT CEBESOY Akçağ Yayınları
FATİH ERTÜRK MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI ALİ FUAT CEBESOY Halk Kitabevi
KAZIM KARABEKİR HAYATIM Truva Yayınları
KAZIM KARABEKİR İSTİKLAL HARBİMİZİN ESASLARI Truva Yayınları
KAZIM KARABEKİR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ANILARI Yapı Kredi Yayınları
ALİ GÜLER EMRİNİZDEYİM PAŞAM - KAZIM KARABEKİR SOYU, AİLESİ, ATA YURDU VE KİŞİLİĞİ Yılmaz Basım
ABDILDACAN AKMATALİYEV CENGİZ AYTMATOV GÜNLÜKLERİ Bengü Yayınları
ALİ İHSAN KOLCU BOZKIRDAKİ BİLGE CENGİZ AYTMATOV Salkımsöğüt Yayınları
ORHAN SÖYLEMEZ CENGİZ AYTMATOV - HAYATI VE ESERLERİ ÜZERİNE İNCELEMELER Yeni Zamanlar Sahaf
ALİ İHSAN KOLCU CENGİZ AYTMATOV ÜZERİNE YAZILAR Salkımsöğüt Yayınları
EMRAH YILMAZ MAHTUMKULU ESERLERİNİN DEYİMLER SÖZLÜĞÜ Gazi Kitabevi
MAHTUMKULU DİVANI VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ Türk Dünyası Vakfı
HANDE EROL LİDER RAUF DENKTAŞ VE KIBRIS Deli Dumrul Kitap
NUR BATUR RAUF DENKTAŞ - YENİDEN YAŞASAYDIM Doğan Kitap
SEBAHATTİN ŞİMŞİR MEHMET EMİN RESULZADE Post Yayınevi
SEBAHATTİN ŞİMŞİR MEHMET EMİN RESULZADE - HATIRALAR VE KAFKASYA Doğu Kütüphanesi
MUSTAFA S. KAÇALİN AKŞEMSEDDİN - HAYATI VE ESERLERİ M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları
İBRAHİM KOÇ İSTANBUL'UN MANEVİ FATİHİ AKŞEMSEDDİN Elest Yayınları
ARSLAN TEKİN AKŞEMSEDDİN FATİH FETİH Berikan Yayınevi
FUZULİ BAYAT MİTTEN TARİHE, SÖZDEN YAZIYA DEDE KORKUT OĞUZNAMELERİ Ötüken Neşriyat
YILMAZ YEŞİL ÇOCUKLAR İÇİN DEDE KORKUT Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
KAMRAN ALİYEV AÇIK KİTAP: DEDE KORKUT Ötüken Neşriyat
MAHMUD ESAD COŞAN HACI BEKTAŞ-I VELİ VE BEKTAŞİLİK Server Yayınları
AYŞE GÜVENÇ ANADOLU'YU AYDINLATAN HORASAN ÇERAĞI HÜNKAR HACI BEKTAŞ-I VELİ MAKALAT Dorlion Yayınevi
BÜLENT KARA ANADOLU'DA BİR KURUCU AKIL HACI BEKTAŞ-I VELİ İncir Yayıncılık
NAMIK KEMAL ZEYBEK AŞK YOLU HOCA AHMET YESEVİ VE HİKMETLERİ Ötüken Neşriyat
DİVAN-I HİKMET (HOCA AHMED YESEVİ) Diyanet Vakfı Yayınları
HAKAN KELEŞ GÖNÜLLERİ FETHEDEN BİLGE HOCA AHMET YESEVİ Bilgeoğuz Yayınları
ERDOĞAN MERÇİL ALP ARSLAN VE MALAZGİRT İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay.
YUSUF DURSUN ANADOLU FATİHİ SULTAN ALPARSLAN Nar Çocuk Yayınları
DOĞAN KAYA AŞIK VEYSEL Akçağ Yayınları
ADNAN BİNYAZAR UZUN İNCE BİR YOLDA AŞIK VEYSEL Doğan Egmont Çocuk Kitapları
ÖZKAN YALÇIN AŞIK VEYSEL Ötüken Neşriyat
AŞIK VEYSEL DOSTLAR BENİ HATIRLASIN İnkilap Kitabevi
AZİZ SANCAR AZİZ SANCAR HAYATI VE BİLİMİ TÜBİTAK Yayınları
MUSTAFA İSMET UZUN MEHMET AKİF ERSOY Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.
İSA KOCAKAPLAN İSTİKLAL MARŞIMIZ VE MEHMET AKİF ERSOY Türk Edebiyatı Vakfı
SUAT TURGUT BEN MEHMET AKİF ERSOY Güneşyolu Yayınları
ZEKİ GÜREL ÖMER SEYFETTİN Alternatif Yayınları
GÖNÜL AĞBABA ÖMER SEYFETTİN Boğaziçi Yayınları
LOKMAN ÖZKUL ANADOLU'NUN DESTANLAŞAN KAHRAMANLARI - SEYİT ONBAŞI Sinada Kitap
SUAT TURGUT BEN SEYİT ONBAŞI Güneşyolu Yayınları
HASAN DİNÇER ATATÜRK VE SEYİT ONBAŞI Cinius Yayınları
SUAT TURGUT BEN VECİHİ HÜRKUŞ - ADAM OLMUŞ ÇOCUKLAR SERİSİ 18 Güneşyolu Yayınları
MEHMET GÜRBÜZ GÜRER VECİHİ HÜRKUŞ - GÖKLERİN KORKUSUZ ADAMI Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Der.
KAZIM YETİŞ YAHYA KEMAL BEYATLI Akçağ Yayınları
KEMAL BEK YAHYA KEMAL BEYATLI YAŞAMI VE YAPITLARINI OKUMA KILAVUZU Özne Yayınları
ÜNVER GÜNAY TÜRK KİMLİĞİNİN YENİDEN OLUŞMASI BAĞLAMINDA ZİYA GÖKALP Kesit Yayınları
ORHAN TÜKDOĞAN ZİYA GÖKALP VE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE SİSTEMİ Çizgi Kitabevi
TALAT TEKİN ORHUN YAZITLARI & KÜL TİGİN, BİLGE HATUN, TUNYUKUK Bilgesu Yayıncılık
HATİCE ŞİRİN KÜL TİGİN YAZITLARI Bilge Kültür Sanat
İLHAMİ DURMUŞ BİLGE KAĞAN, KÖLTİGİN VE BİLGE TONYUKUK Akçağ Yayınları
ERHAN AYDIN ORHON YAZITLARI - KÖL TİGİN, BİLGE KAĞAN, TONYUKUK, ONGİ, KÜLİ ÇOR Kömen Yayınları
AYŞENUR GÖNEN OSMANLI'DA ASTRONOMİNİN KURUCUSU: ALİ KUŞÇU Erdem Çocuk Yayınları
FERHAT CİYLAN KAŞGARLI MAHMUT Kaknüs Yayınları
AHMET CAFEROĞLU KAŞGARLI MAHMUT Altınordu Yayınları
ÇAĞATAY EDEBİYATI VE ALİ ŞİR NEVAİ Toker Yayınları
AYHAN GÜLDAŞ DOĞU'NUN YILDIZI ALİ ŞİR NEVAİ Boğaziçi Yayınları
LATİF ONUR UĞUR MEVLANA VE GÖNÜL Alter Yayıncılık
NEFİSE ATÇAKARLAR MEVLANA - SEVGİ GÜNEŞİ Timaş Yayınları
KATİP ÇELEBİ - HAYATI VE ESERLERİ HAKKINDA İNCELEMELER Türk Tarih Kurumu
BİLAL YURTOĞLU KATİP ÇELEBİ Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
SUAT TURGUT BEN HAREZMİ Güneşyolu Yayınları
ALİ KUZU PİRİ REİS - ÜNLÜ HARİTACI VE DENİZCİ Parola Yayınları
İSMAİL BİLGİN PİRİ REİS - KAHRAMAN TÜRK DENİZCİLERİ TİMAŞ Çocuk Yayınları